Glossary of medical terms: Danish (21)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:lobe
DATT : [List]lobus
No:1000
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]lap
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:local
DATT : [List] lokal
No:1001
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]lokal
RF1: ot
YR1:
CO1: lokal-
LU:


[Multilingual]

ST:localization
DATT : [List]lokalisation
No:1002
PR:
RF :kl
YR:74
CO:lokalisering
______________________________________________________________
DAPT : [List]lokalisation
RF1: gy
YR1: 81
CO1: stedfæstelse, lokalisering
LU:


[Multilingual]

ST:lochia
DATT : [List]lokkier
No:1003
PR:
RF :kl
YR:74
CO:lokier
______________________________________________________________
DAPT : [List]barselflåd, udflod i 3 - 6 uger efter fdsel
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:locomotor
DATT : [List]lokomotorisk
No:1004
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]relateret til kroppens bevægelsessystem
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:locoregional
DATT : [List]TU
No:1005
PR:
RF :
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]TU
RF1:
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:luetic
DATT : [List]luetisk
No:1006
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]syfilitisk
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:lumbago
DATT : [List]lumbago
No:1007
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]lumbago
RF1: 94
YR1: 94
CO1: lændehold, hekseskud, lændegigt
LU:


[Multilingual]

ST:lumbar
DATT : [List]lumbal
No:1008
PR:
RF :94
YR:94
CO:lumbalis
______________________________________________________________
DAPT : [List] lænde-
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:lumen
DATT : [List]lumen
No:1009
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]det indvendige af rr eller rrformig dannelse
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:luxation
DATT : [List]luksation
No:1010
PR:
RF :kl
YR:74
CO:luxatio, luksation
______________________________________________________________
DAPT : [List]varig forvridning af led
RF1: kl
YR1: 74
CO1: ledskred
LU:


[Multilingual]

ST:lymphadenopathy
DATT : [List]lymphadenopathia
No:1011
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]lymfeknudesvulst
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:lymphangitis
DATT : [List]lymphangitis
No:1012
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]lymfekarbetændelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:lymphocytic
DATT : [List]lymphocytisk
No:1013
PR:
RF :kl
YR:74
CO:lymfocytisk
______________________________________________________________
DAPT : [List]hrende til lymphocyter (=en type hvide blodlegemer)
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:lymphoma
DATT : [List]lymphom
No:1014
PR:
RF :kl
YR:74
CO:lymphoma
______________________________________________________________
DAPT : [List]svulst af bygning som lymfekirtelvæv
RF1:
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:lyophilisate
DATT : [List]lyofilisat
No:1015
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]produkt af frysetrring
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:lytic
DATT : [List]lytisk
No:1016
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]oplsende
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:maceration
DATT : [List]maceration
No:1017
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fugtig oplsning af væv (evt. foster)
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:macule
DATT : [List]macula
No:1018
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]plet
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:maculopapular
DATT : [List]maculopapulær
No:1019
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]knudret plet
RF1: ot
YR1:
CO1: plet med knudedannelse
LU:


[Multilingual]

ST:malabsorption
DATT : [List]malabsorption
No:1020
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]nedsat optagelse af næringsstoffer fra tarmen
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:malaise
DATT : [List]utilpashed
No:1021
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]utilpashed
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:malformation
DATT : [List]malformation
No:1022
PR:
RF :ms
YR:84
CO:maleformatio
______________________________________________________________
DAPT : [List]misdannelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1: malformation
LU:


[Multilingual]

ST:malignant
DATT : [List]malign
No:1023
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]ondartet
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:mammary
DATT : [List]mammær
No:1024
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bryst(kirtel)-
RF1: 94
YR1: 94
CO1: mælkekirtel-
LU:


[Multilingual]

ST:mania
DATT : [List]mani
No:1025
PR:
RF :kl
YR:74
CO:mania
______________________________________________________________
DAPT : [List]mani, unormal opstemthed og uro
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:manic
DATT : [List]manisk
No:1026
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]unormalt opstemt
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:manifest
DATT : [List]manifest
No:1027
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tydelig
RF1: kl
YR1: 74
CO1: åbenlys, påviselig
LU:


[Multilingual]

ST:manifestation
DATT : [List]manifestation
No:1028
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tegn
RF1: 94
YR1: 94
CO1: fremtrædelsesform
LU:


[Multilingual]

ST:massage
DATT : [List]massage
No:1029
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]massage
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:massive
DATT : [List]massiv
No:1030
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]massiv
RF1: 94
YR1: 94
CO1: kraftig, stor
LU:


[Multilingual]

ST:masticatory
DATT : [List]mastikatorisk
No:1031
PR:
RF :kl
YR:74
CO:masticatorius
______________________________________________________________
DAPT : [List]tygge-
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:mastitis
DATT : [List]mastitis
No:1032
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bryst(kirtel)betændelse
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:mastocyte
DATT : [List]mastcelle
No:1033
PR:
RF :kl
YR:74
CO:mastocyt
______________________________________________________________
DAPT : [List]stor kornholdig celle, som findes i store mængder i
bindevæv og granulationsvæv
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:mastodynia
DATT : [List]mastodyni
No:1034
PR:
RF :ms
YR:84
CO:mastodyni(a)
______________________________________________________________
DAPT : [List]smerter i brystkirtlerne
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:mastoiditis
DATT : [List]mastoiditis
No:1035
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse i de små luftfyldte hulrum i knoglen bag ret
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:maxillary
DATT : [List]maxillaris
No:1036
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]vedrrende overkæben
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:maximal
DATT : [List]maksimal
No:1037
PR:
RF :ot
YR:
CO:maximal
______________________________________________________________
DAPT : [List]maksimal
RF1: ot
YR1:
CO1: maximal
LU:


[Multilingual]

ST:maximum
DATT : [List]maksimum
No:1038
PR:
RF :ot
YR:
CO:maximum
______________________________________________________________
DAPT : [List]maksimum
RF1: ot
YR1:
CO1: maximum
LU:


[Multilingual]

ST:mechanism
DATT : [List]mekanisme
No:1039
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mekanisme
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:median
DATT : [List]medianværdi
No:1040
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]medianværdi
RF1: kl
YR1: 74
CO1: middelværdi
LU:


[Multilingual]

ST:mediate
DATT : [List]middelbar
No:1041
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]indirekte
RF1: ed
YR1: 85
CO1: andenhånds-
LU:


[Multilingual]

ST:mediator
DATT : [List]mellemled
No:1042
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mellemled
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:medical
DATT : [List]medicinsk
No:1043
PR:
RF :94
YR:94
CO:medikamentel
______________________________________________________________
DAPT : [List]medicinsk
RF1: 94
YR1: 94
CO1: lægevidenskabelig, lægelig
LU:


[Multilingual]

ST:medicament
DATT : [List]medikament
No:1044
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]medikament
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:medication
DATT : [List]medicinsk behandling eller præparering
No:1045
PR:
RF :gy
YR:81
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]medicinsk behandling eller præparering
RF1: gy
YR1: 81
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:medicinal
DATT : [List]medicinsk
No:1046
PR:
RF :gy
YR:81
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] lægelig
RF1: 94
YR1: 94
CO1: lægende, medicinsk
LU:


[Multilingual]

ST:medullary
DATT : [List]medullær
No:1047
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]marv(agtig)-
RF1: gy
YR1: 81
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:megacolon
DATT : [List]megacolon
No:1048
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tyktarmslidelse med svær forstoppelse
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:megaloblastic
DATT : [List]megaloblast
No:1049
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]stort, umodent forstadie til de rde blodlegemer i den
rde knoglemarv
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary