Glossary of medical terms: Danish (19)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:inoperable
DATT : [List]inoperabel
No:900
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]uegnet til operation
RF1: ms
YR1: 84
CO1: kan ikke opereres
LU:


[Multilingual]

ST:inorganic
DATT : [List]anorganisk
No:901
PR:
RF :94
YR:94
CO:uorganisk
______________________________________________________________
DAPT : [List]uorganisk
RF1: gy
YR1: 81
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:inotropic
DATT : [List]inotrop
No:902
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] påvirkende kraften eller energien ved muskelsam
mentrækning
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:insertion
DATT : [List]insertio
No:903
PR:
RF :94
YR:94
CO:insertion
______________________________________________________________
DAPT : [List]muskeltilhæftningssted
RF1: kl
YR1: 74
CO1: muskeltilhæftning, muskelfæste
LU:


[Multilingual]

ST:in situ
DATT : [List]in situ
No:904
PR:
RF :bs
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] i stilstand
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:insomnia
DATT : [List]insomnia
No:905
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]svnlshed
RF1: ot
YR1:
CO1: insomnia
LU:


[Multilingual]

ST:inspiration
DATT : [List]inspiration
No:906
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]indånding
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:instability
DATT : [List]instabilitas
No:907
PR:
RF :94
YR:94
CO:ustabilitet
______________________________________________________________
DAPT : [List]ustabilitet
RF1: gy
YR1: 81
CO1: uligevægtighed, ustadighed
LU:


[Multilingual]

ST:instillation
DATT : [List]instillatio
No:908
PR:
RF :kl
YR:74
CO:instillation
______________________________________________________________
DAPT : [List]inddrypning af væske
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:instruction
DATT : [List]instruktion
No:909
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]vejledning
RF1: 94
YR1: 94
CO1: instruktion
LU:


[Multilingual]

ST:insufficiency
DATT : [List]insufficiens
No:910
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]utilstrækkelighed
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:insult
DATT : [List]insult
No:911
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]anfald
RF1: 94
YR1: 94
CO1: traume
LU:


[Multilingual]

ST:intact
DATT : [List]intakt
No:912
PR:
RF :gy
YR:81
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]uskadt
RF1: 94
YR1: 94
CO1: ubrudt, ubeskadiget
LU:


[Multilingual]

ST:integrity
DATT : [List]integritet
No:913
PR:
RF :gy
YR:81
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]uskadthed
RF1: ed
YR1: 85
CO1:helhed
LU:


[Multilingual]

ST:integumentary
DATT : [List]integumentær
No:914
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]hud-
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intelligence
DATT : [List]intelligens
No:915
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]intelligens
RF1: ot
YR1:
CO1: forstand
LU:


[Multilingual]

ST:intensity
DATT : [List]intensitet
No:916
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]intensitet
RF1: 94
YR1: 94
CO1: styrke
LU:


[Multilingual]

ST:intention tremor
DATT : [List]intentionstremor
No:917
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]rysten ved udfrelse af langsomme præcisionsbevægelser
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:interaction
DATT : [List]interaktion
No:918
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]kombinationseffekt, medikamenters påvirkning af hinandens
virkning
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intercostal
DATT : [List]interkostal
No:919
PR:
RF :94
YR:94
CO:intercostal
______________________________________________________________
DAPT : [List]mellem ribbenene
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:interference
DATT : [List]interferens
No:920
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forstyrrelse
RF1: gy
YR1: 81
CO1: forhindring, indblanding
LU:


[Multilingual]

ST:interindividual
DATT : [List]interindividuel
No:921
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mellem individer
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intermediary
DATT : [List]intermediær
No:922
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]overgangs-
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intermittent
DATT : [List]intermitterende
No:923
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]periodisk
RF1: 94
YR1: 94
CO1: skiftende
LU:


[Multilingual]

ST:internal
DATT : [List]indvortes
No:924
PR:
RF :94
YR:94
CO:indre
______________________________________________________________
DAPT : [List]indvortes
RF1: 94
YR1: 94
CO1: indre
LU:


[Multilingual]

ST:interpretation
DATT : [List]fortolkning
No:925
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fortolkning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:interstitial
DATT : [List]interstitiel
No:926
PR:
RF :kl
YR:74
CO:interstitialis
______________________________________________________________
DAPT : [List]anbragt i mellemrum
RF1: 94
YR1: 94
CO1: beliggende i mellemrum
LU:


[Multilingual]

ST:intertrigo
DATT : [List]intertrigo
No:927
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List](væskende) rdmen i hudfolder
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:interval
DATT : [List]interval
No:928
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]interval
RF1: 94
YR1: 94
CO1: mellemrum
LU:


[Multilingual]

ST:intervention
DATT : [List]interventio
No:929
PR:
RF :kl
YR:74
CO:intervention
______________________________________________________________
DAPT : [List]indgreb
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intervertebral
DATT : [List]intervertebral
No:930
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mellem hvirvlerne
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intestinal
DATT : [List]intestinal
No:931
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tarm-
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intolerance
DATT : [List]intolerans
No:932
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]overflsomhed (over for læge- eller næringsmiddel)
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intoxication
DATT : [List]intoksikation
No:933
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forgiftning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intraindividual
DATT : [List]intraindividuel
No:934
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]som findes eller sker inden i den enkelte person
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intramuscular
DATT : [List]intramuskulær
No:935
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] i musklerne
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intraocular
DATT : [List]intraokulær
No:936
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] i jeæblet
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intrathecal
DATT : [List]intrathekal
No:937
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]inden for kraniet
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intravascular
DATT : [List]intravaskulær
No:938
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] i karrene
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intravenous
DATT : [List]intravens
No:939
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]inden i vene
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intrinsic
DATT : [List]intrinsic
No:940
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]intern
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:intubation
DATT : [List]intubation
No:941
PR:
RF :94
YR:94
CO:intubering
______________________________________________________________
DAPT : [List]nedlæggelse af et rr gennem næse eller mund
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:invalidate
DATT : [List]afkræfte
No:942
PR:
RF :gy
YR:81
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]afkræfte
RF1: gy
YR1: 81
CO1: ugyldiggre
LU:


[Multilingual]

ST:invasive
DATT : [List]invasiv
No:943
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]indtrængende/om blodtryk målt på en arterie
RF1: ot/bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:invert sugar
DATT : [List]invertsukker
No:944
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]sukker som har undergået kemiske ændringer
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:in vitro
DATT : [List]in vitro
No:945
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] i reagensglas og lignende
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:in vivo
DATT : [List]in vivo
No:946
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] i den levende organisme
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:involution
DATT : [List]involutio
No:947
PR:
RF :kl
YR:74
CO:involution
______________________________________________________________
DAPT : [List]svind, organernes indskrumpning med alderen
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ionization
DATT : [List]ionisation
No:948
PR:
RF :kl
YR:74
CO:ionisering
______________________________________________________________
DAPT : [List]ladning af neutralt atom
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ionogram
DATT : [List]ionogram
No:949
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]TU
RF1:
YR1:
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary