Glossary of medical terms: Danish (18)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:immobilization
DATT : [List]immobilisation
No:850
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]ubevægelighed
RF1: ot
YR1:
CO1: immobilisation
LU:


[Multilingual]

ST:immune
DATT : [List]immun
No:851
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]immun
RF1: 94
YR1: 94
CO1: uimodtagelig
LU:


[Multilingual]

ST:immunity
DATT : [List]immunitet
No:852
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]immunitet
RF1: 94
YR1: 94
CO1: uimodtagelighed over for en sygdom eller et giftstof
LU:


[Multilingual]

ST:immunization
DATT : [List]immunisering
No:853
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]uimodtageliggrelse (ved vaccination)
RF1: ot
YR1:
CO1: immunisering, antistofbehandling
LU:


[Multilingual]

ST:immunogenic
DATT : [List]immunogen
No:854
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]stof, som ved indsprjtning fremkalder dannelse af
antistof
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:immunological
DATT : [List]immunologisk
No:855
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]im antigener of antistoffer
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:immunosuppressant
DATT : [List]immunosuppressive stoffer
No:856
PR:
RF :kl
YR:74
CO:immunosuppressive stoffer=plural
______________________________________________________________
DAPT : [List]stoffer, som hæmmer antistofdannelse og andre former af
immunrespons
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:impetigo
DATT : [List]impetigo
No:857
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]smitsom hudsygdom, oftest set i ansigtet hos brn, som
flge af streptokokker eller stafylokokker
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:implantation
DATT : [List]implantation
No:858
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]implantation
RF1: 94
YR1: 94
CO1: indoperation
LU:


[Multilingual]

ST:implication
DATT : [List]implikation
No:859
PR:
RF :gy
YR:81
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]implikation
RF1: gy
YR1: 81
CO1: forvikling
LU:


[Multilingual]

ST:impotence
DATT : [List]impotens
No:860
PR:
RF :94
YR:94
CO:impotentia
______________________________________________________________
DAPT : [List]impotens, manglende evne til at gennemfre samleje p.g.a.
manglende rejsning
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:impregnation
DATT : [List]impregnering
No:861
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]befrugtning
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:inactive
DATT : [List]inaktiv
No:862
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]uvirksom
RF1: kl
YR1: 74
CO1: inaktiv
LU:


[Multilingual]

ST:inadequate
DATT : [List]inadækvat
No:863
PR:
RF :kl
YR:74
CO:insufficient
______________________________________________________________
DAPT : [List]utilstrækkelig
RF1: ot
YR1:
CO1: insufficient
LU:


[Multilingual]

ST:incarceration
DATT : [List]incarceratio
No:864
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]indeklemning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:incidence
DATT : [List]incidens
No:865
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forekomst
RF1: 94
YR1: 94
CO1: hyppighed
LU:


[Multilingual]

ST:incidental
DATT : [List]tilfældig
No:866
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tilfældig
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:incision
DATT : [List]incisio
No:867
PR:
RF :kl
YR:74
CO:incision
______________________________________________________________
DAPT : [List]indsnit
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:incisive
DATT : [List]incisiv
No:868
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]skærende/fortands-
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:inclusive
DATT : [List]inklusive
No:869
PR:
RF :gy
YR:81
CO:inclusive
______________________________________________________________
DAPT : [List]inklusive
RF1: gy
YR1: 81
CO1: inclusive, indeholdende
LU:


[Multilingual]

ST:incompatible
DATT : [List]uforenelig
No:870
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]uforenelig
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:incompetence
DATT : [List]inkompetence
No:871
PR:
RF :gy
YR:81
CO:insufficiens, inhabilitet
______________________________________________________________
DAPT : [List]udygtighed
RF1: gy
YR1: 81
CO1: uduelighed, utilstrækkelighed, inhabilitet
LU:


[Multilingual]

ST:incontinence
DATT : [List]incontinentia
No:872
PR:
RF :kl
YR:74
CO:inkontinens
______________________________________________________________
DAPT : [List]inkontinens, ufrivillig afgang af urin og/eller affring
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:incorporation
DATT : [List]inkorporering
No:873
PR:
RF :ed
YR:85
CO:inkorporation
______________________________________________________________
DAPT : [List]optagelse
RF1: ed
YR1: 85
CO1: indlemmelse
LU:


[Multilingual]

ST:incubation
DATT : [List]inkubation
No:874
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]udvikling fra smitte til sygdomsudbrud
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:indicate
DATT : [List]indikere
No:875
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]vise
RF1: ot
YR1:
CO1: indikere, anvise, antyde
LU:


[Multilingual]

ST:indication
DATT : [List]indikation
No:876
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]anvisning
RF1: ot
YR1:
CO1: indikation, antydning
LU:


[Multilingual]

ST:indicative
DATT : [List]indikativ
No:877
PR:
RF :gy
YR:81
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]antydende
RF1: ot
YR1:
CO1: være tegn på
LU:


[Multilingual]

ST:indirect
DATT : [List]indirekte
No:878
PR:
RF :gy
YR:81
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]indirekte
RF1: gy
YR1: 81
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:individual
DATT : [List]individuel
No:879
PR:
RF :gy
YR:81
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]individuel
RF1: gy
YR1: 81
CO1: særegnet, særpræget
LU:


[Multilingual]

ST:induction
DATT : [List]induktion
No:880
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fremkaldelse
RF1: ot
YR1:
CO1: påfring
LU:


[Multilingual]

ST:induration
DATT : [List]induratio
No:881
PR:
RF :kl
YR:74
CO:induration
______________________________________________________________
DAPT : [List]forhærdning af væv ved bindevævsdannelse
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:inertia
DATT : [List]inerti
No:882
PR:
RF :kl
YR:74
CO:inertia
______________________________________________________________
DAPT : [List]bevægelsesslvhed
RF1: bs
YR1:
CO1: uvirksomhed
LU:


[Multilingual]

ST:infantile
DATT : [List]infantil
No:883
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forekommende i brnealderen
RF1: kl
YR1: 74
CO1: brne-
LU:


[Multilingual]

ST:infarction
DATT : [List]infarkt
No:884
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tilstopning af arterie med efterflgende forandring i
vævet
RF1:ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:infaust
DATT : [List]ugunstig
No:885
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]ugunstig
RF1: ed
YR1: 85
CO1: dårlig
LU:


[Multilingual]

ST:infection
DATT : [List]infektion
No:886
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]infektion
RF1: 94
YR1: 94
CO1: smitte
LU:


[Multilingual]

ST:infiltration
DATT : [List]infiltratio
No:887
PR:
RF :kl
YR:74
CO:infiltration
______________________________________________________________
DAPT : [List]cellers eller væskers indtrængen mellem vævsceller
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:inflammation
DATT : [List]inflammation
No:888
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]inflammation, fællesreaktion på enhver skadelig ydre
påvirkning, det være sig bakterieangreb, traume, forbrænding,
forfrysning, kemisk og elektrisk skade
RF1: 94
YR1: 94
CO1: betændelse
LU:


[Multilingual]

ST:influenza
DATT : [List]influenza
No:889
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]influenza
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:infuse
DATT : [List]infundere
No:890
PR:
RF :94
YR:94
CO:tilfre, indsprjte
______________________________________________________________
DAPT : [List]indgive
RF1: 94
YR1: 94
CO1: tilfre, indsprjte
LU:


[Multilingual]

ST:infusion
DATT : [List]infusion
No:891
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]kontinuerlig væskeindgift
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ingestion
DATT : [List]indtagelse
No:892
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]indtagelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1: tilfrsel
LU:


[Multilingual]

ST:inguinal
DATT : [List]inguinal
No:893
PR:
RF :kl
YR:74
CO:inguinalis, ingvinal
______________________________________________________________
DAPT : [List]hrende til lysken
RF1: md
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:inhalation
DATT : [List]inhalation
No:894
PR:
RF :kl
YR:74
CO:inhalatio
______________________________________________________________
DAPT : [List]indånding
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:inherent
DATT : [List]naturlig
No:895
PR:
RF :gy
YR:81
CO:iboende, medfdt
______________________________________________________________
DAPT : [List]naturlig
RF1: gy
YR1: 81
CO1: iboende, medfdt
LU:


[Multilingual]

ST:inhibition
DATT : [List] hæmning
No:896
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] hæmning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:initial
DATT : [List]initial
No:897
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]begyndende
RF1: ot
YR1:
CO1: basis
LU:


[Multilingual]

ST:injection
DATT : [List]injektion
No:898
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]indsprjtning af en væske
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:innervation
DATT : [List]innervation
No:899
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forsyning af nerver eller nervs energi til legemsdel
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary