Glossary of medical terms: Danish (15)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:gangrene
DATT : [List]gangræn
No:700
PR:
RF :kl
YR:74
CO:gangræna
______________________________________________________________
DAPT : [List]koldbrand
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gastralgia
DATT : [List]gastralgi
No:701
PR:
RF :94
YR:94
CO:gastralgia
______________________________________________________________
DAPT : [List]mavesmerter
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gastritis
DATT : [List]gastritis
No:702
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mavekatar
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gastroduodenal
DATT : [List]gastroduodenal
No:703
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]angående mavesækken og tolvfingertarmen
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gastroenteritis
DATT : [List]gastroenteritis
No:704
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mave-tarmkatar
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gastrointestinal
DATT : [List]gastrointestinal
No:705
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mavetarm-
RF1: 94
YR1: 94
CO1: mave-og-tarm-
LU:


[Multilingual]

ST:gastrooesophageal
DATT : [List]gastrooesophageus
No:706
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]angående mavesæk og spiserr
RF1:
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:genetic
DATT : [List]genetisk
No:707
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]genetisk
RF1: 94
YR1: 94
CO1: arvebiologisk
LU:


[Multilingual]

ST:genital
DATT : [List]genital
No:708
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]kns-
RF1: kl
YR1: 74
CO1: avls-
LU:


[Multilingual]

ST:genitourinary
DATT : [List]geniturinær
No:709
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]angående kns- og urinorganerne
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:geriatric
DATT : [List]geriatrisk
No:710
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]alderdoms-
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:germicide
DATT : [List]desinfektionsmiddel
No:711
PR:
RF :gy
YR:81
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]desinfektionsmiddel
RF1: gy
YR1: 81
CO1: bakteriedræbende middel
LU:


[Multilingual]

ST:gestation
DATT : [List]gestation
No:712
PR:
RF :kl
YR:74
CO:gestatio
______________________________________________________________
DAPT : [List]svangerskab
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gingivitis
DATT : [List]gingivitis
No:713
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]gummebetændelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1: tandkdsbetændelse
LU:


[Multilingual]

ST:glaucoma
DATT : [List]glaukom
No:714
PR:
RF :94
YR:94
CO:glaukoma
______________________________________________________________
DAPT : [List]grn stær
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:glomerular
DATT : [List]glomerulær
No:715
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]karngle-
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:glomerulonephritis
DATT : [List]glomerulonephritis
No:716
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]nyrebetændelse
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:glossitis
DATT : [List]glossitis
No:717
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tungebetændelse
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:glossodynia
DATT : [List]glossodyni
No:718
PR:
RF :kl
YR:74
CO:glossodynia
______________________________________________________________
DAPT : [List]smerter i tungen
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:glottis
DATT : [List]glottis
No:719
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]strube
RF1: ms
YR1: 84
CO1: stemmeridse
LU:


[Multilingual]

ST:glucose
DATT : [List]glukose
No:720
PR:
RF :ms
YR:84
CO:glucosum
______________________________________________________________
DAPT : [List]druesukker
RF1: ms
YR1: 84
CO1: glukose
LU:


[Multilingual]

ST:gluten
DATT : [List]gluten
No:721
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]gluten
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:glycoside
DATT : [List]glykosid
No:722
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]glykosid, sukkerholdigt molekyle
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:glycosuria
DATT : [List]glukosuri
No:723
PR:
RF :94
YR:94
CO:glykosuri
______________________________________________________________
DAPT : [List]udskillelse af druesukker i urinen
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gonadal
DATT : [List]gonadal
No:724
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]hvad, der vedrrer knskirtlerne
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gonadotropic
DATT : [List]gonadotropin
No:725
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]knsstimulerende hormon
RF1: bs
YR1:
CO1: overordnet knshormon
LU:


[Multilingual]

ST:gonioscopy
DATT : [List]gonioskopi
No:726
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]undersgelse af kammervinklen i jet
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gonorrhoea
DATT : [List]gonoré
No:727
PR:
RF :ms
YR:84
CO:gonorrhoe
______________________________________________________________
DAPT : [List]gonoré
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gradual
DATT : [List]gradvis
No:728
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]gradvis
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gramnegative
DATT : [List]gramnegativ
No:729
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]der mister sin blåviolette farve ved affarvning med
alkohol
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:grampositive
DATT : [List]grampositiv
No:730
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]der beholder sin blåviolette farve ved affarvning med
alkohol
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:grand mal
DATT : [List]grand mal
No:731
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]epileptisk krampeanfald
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:granules
DATT : [List]granulat
No:732
PR:
RF :ms
YR:84
CO:granulata
______________________________________________________________
DAPT : [List] lægemiddelform, små piller beregnet til oral indtagelse
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:granulocytopenia
DATT : [List]granulocytopeni
No:733
PR:
RF :kl
YR:74
CO:granulocytopenia
______________________________________________________________
DAPT : [List]mangel på de kornholdige hvide blodlegemer
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gravidity
DATT : [List]graviditet
No:734
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]graviditet
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:gynaecological
DATT : [List]gynækologisk
No:735
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]gynækologisk
RF1: 94
YR1: 94
CO1: som har med kvindesygdomme at gre
LU:


[Multilingual]

ST:gynaecomastia
DATT : [List]gynækomasti
No:736
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]hormonelt betinget forstrrelse af mænds brystkirtler
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:habitual
DATT : [List]habituel
No:737
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]vanemæssig
RF1: ot
YR1:
CO1: ofte tilbagevendende
LU:


[Multilingual]

ST:haematemesis
DATT : [List]haematemese
No:738
PR:
RF :bs
YR:
CO:haematemesis
______________________________________________________________
DAPT : [List]blodopkastning
RF1: 94
YR1: 94
CO1: blodstyrtning
LU:


[Multilingual]

ST:haematoma
DATT : [List] hæmatom
No:739
PR:
RF :94
YR:94
CO:hæmatoma
______________________________________________________________
DAPT : [List]blodansamling (under huden)
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:haematuria
DATT : [List]haematuria
No:740
PR:
RF :ms
YR:84
CO:haematuri
______________________________________________________________
DAPT : [List]udskillelse af blod i urinen
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:haemeralopia
DATT : [List]lysblindhed
No:741
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]lysblindhed
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:haemodialysis
DATT : [List] hæmodialyse
No:742
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]dialyse af blod, fjernelse af affaldsstoffer i blodet ved
anvendelse af en kunstig nyre
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:haemolysis
DATT : [List] hæmolyse
No:743
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bristelse af rde blodlegemer
RF1: kl
YR1: 74
CO1: sprængning af rde blodlegemer
LU:


[Multilingual]

ST:haemopathy
DATT : [List] hæmopathia
No:744
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]blodsygdom
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:haemoperfusion
DATT : [List] hæmoperfusion
No:745
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]blodgennemtrængning
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:haemophilia
DATT : [List] hæmofili
No:746
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List](den ægte) bldersygdom
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:haemopoietic
DATT : [List] hæmopoietisk
No:747
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bloddannende
RF1: kll
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:haemoptysis
DATT : [List] hæmoptyse
No:748
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]blodopspytning fra lunger eller bronkier
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:haemorrhage
DATT : [List]haemorrhagia
No:749
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bldning
RF1: 94
YR1: 94
CO1: blodtab
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary