Glossary of Medical terms: Danish (11)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:discoid
DATT : [List]diskoid
No:500
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]skiveformet
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:disinfectant
DATT : [List]desinficeringsmiddel
No:501
PR:
RF :kl
YR:74
CO:desinfektionsmiddel
______________________________________________________________
DAPT : [List]desinficeringsmiddel
RF1: kl
YR1: 74
CO1: desinfektionsmiddel
LU:


[Multilingual]

ST:dislocation
DATT : [List]dislokation
No:502
PR:
RF :ms
YR:84
CO:dislocatio
______________________________________________________________
DAPT : [List]forskydning
RF1: ms
YR1: 84
CO1: lejeforandring, forvridning
LU:


[Multilingual]

ST:disorientation
DATT : [List]desorientering
No:503
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]manglende orientering
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:disposition
DATT : [List]disposition
No:504
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]anlæg
RF1: ms
YR1: 84
CO1: tilbjelighed
LU:


[Multilingual]

ST:disseminate
DATT : [List]disseminere
No:505
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]udbrede
RF1: ms
YR1: 84
CO1: sprede
LU:


[Multilingual]

ST:dissociation
DATT : [List]dissociation
No:506
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]adskillelse/spaltning af et stof i elektrisk ladede
partikler
RF1: ms/bs
YR1: 84/
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:distal
DATT : [List]distal
No:507
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]ydre
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:distension
DATT : [List]distension
No:508
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]udspiling
RF1: ms
YR1: 84
CO1: opsvulmen
LU:


[Multilingual]

ST:distil
DATT : [List]destillere
No:509
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]separere gennem fordampning
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:distortion
DATT : [List]distorsion
No:510
PR:
RF :ms
YR:84
CO:distortion
______________________________________________________________
DAPT : [List]forstuvning
RF1: ms
YR1: 84
CO1: forvridning
LU:


[Multilingual]

ST:distribution
DATT : [List]distribution
No:511
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]distribution
RF1: 94
YR1: 94
CO1: fordeling
LU:


[Multilingual]

ST:diuresis
DATT : [List]diurese
No:512
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]urinudskillelse målt i bestemt tidsrum
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:diuretic
DATT : [List]diuretika
No:513
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]urindrivende middel
RF1: ms
YR1: 84
CO1: vanddrivende middel
LU:


[Multilingual]

ST:diurnal
DATT : [List]diurn
No:514
PR:
RF :kl
YR:74
CO:diurnal
______________________________________________________________
DAPT : [List]daglig
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:diverticulitis
DATT : [List]diverticulitis
No:515
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse i et hulorgan, ofte tyktarmen
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:document
DATT : [List]dokument
No:516
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]dokument
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dominance
DATT : [List]dominans
No:517
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]dominerende gen
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:donor
DATT : [List]donor
No:518
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]donor, individ, som afgiver blod, væv eller organer
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:doping
DATT : [List]doping
No:519
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]doping, indgivelse af stoffer, der menes at virke frem
mende på en organismes præstationer
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dorsal
DATT : [List]dorsal
No:520
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mod ryggen
RF1: ms
YR1: 84
CO1: bagtil
LU:


[Multilingual]

ST:dosage
DATT : [List]dosering
No:521
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]dosering
RF1: 94
YR1: 94
CO1: dosis
LU:


[Multilingual]

ST:dosage schedule
DATT : [List]doseringsplan
No:522
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]doseringsplan
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dose
DATT : [List]dosis
No:523
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]dosis
RF1: ms
YR1: 84
CO1: portion, mængde
LU:


[Multilingual]

ST:doubleblind
DATT : [List]dobbelt blind
No:524
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]behandlingsforsg, hvor hverken læge eller patient ved,
hvilken behandling, der gives
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:douching
DATT : [List]udskylning
No:525
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]udskylning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:drainage
DATT : [List]drænage
No:526
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]drænage, indlæggelse af gummirr for at aflede pus fra en
hulhed
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:duct
DATT : [List]ductus
No:527
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]kanal
RF1: 94
YR1: 94
CO1: gang
LU:


[Multilingual]

ST:duodenum
DATT : [List]duodenum
No:528
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tolvfingertarm
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dura mater
DATT : [List]dura mater
No:529
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]den yderste hjerne-rygmarvshinde
RF1: ms
YR1: 84
CO1: den hårde hjernehinde
LU:


[Multilingual]

ST:dysarthria
DATT : [List]dysartri
No:530
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]artikulationsforstyrrelse
RF1: kl
YR1: 74
CO1: taleforstyrrelse
LU:


[Multilingual]

ST:dyscrasia
DATT : [List]dyskrasi
No:531
PR:
RF :kl
YR:74
CO:dyskrasia
______________________________________________________________
DAPT : [List]sygelig tilstand med forstyrrelse af balancen mellem et
organs forskellige elementer
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dysentery
DATT : [List]dysenteri
No:532
PR:
RF :kl
YR:74
CO:dysenteria
______________________________________________________________
DAPT : [List]dysenteri, akut smitsom tarmbetændelse med blodig diaré,
smerter, feber og svækkelse
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dysfunction
DATT : [List]dysfunctio
No:533
PR:
RF :ms
YR:84
CO:dysfunction
______________________________________________________________
DAPT : [List]funktionsforstyrrelse
RF1: ms
YR1: 84
CO1: funktionsfejl, funktionssvigt
LU:


[Multilingual]

ST:dysgenesis
DATT : [List]dysgenesi
No:534
PR:
RF :kl
YR:74
CO:dysgenesia, dysgenesis
______________________________________________________________
DAPT : [List]mangelfuld udvikling
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dysgeusia
DATT : [List]dysgeusi
No:535
PR:
RF :kl
YR:74
CO:dysgeusia
______________________________________________________________
DAPT : [List]smagsforstyrrelse
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dyskinesia
DATT : [List]dyskinesi
No:536
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bevægelsesforstyrrelse
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dysmenorrhoea
DATT : [List]dysmenorrhoea
No:537
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]smertefuld menstruation
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dyspareunia
DATT : [List]dyspareuni
No:538
PR:
RF :kl
YR:74
CO:dyspareunia
______________________________________________________________
DAPT : [List]kvinders smerte ved samleje
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dyspepsia
DATT : [List]dyspepsi
No:539
PR:
RF :ms
YR:84
CO:dyspepsia
______________________________________________________________
DAPT : [List]fordjelsesbesvær
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dysphagia
DATT : [List]dysphagia
No:540
PR:
RF :kl
YR:74
CO:dysfagi
______________________________________________________________
DAPT : [List]synkebesvær
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dysphoria
DATT : [List]dysphoria
No:541
PR:
RF :kl
YR:74
CO:dysfori
______________________________________________________________
DAPT : [List]ildebefindende
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dysplasia
DATT : [List]dysplasi
No:542
PR:
RF :94
YR:94
CO:dysplasia
______________________________________________________________
DAPT : [List]formativ vækstforstyrrelse
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dyspnoea
DATT : [List]dyspn
No:543
PR:
RF :kl
YR:74
CO:dyspnoe, dyspnoea
______________________________________________________________
DAPT : [List]åndend
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dystonia
DATT : [List]dystoni
No:544
PR:
RF :kl
YR:74
CO:dystonia
______________________________________________________________
DAPT : [List]muskelspændingsforstyrrelse
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dystrophy
DATT : [List]dystrophia
No:545
PR:
RF :kl
YR:74
CO:dystrofi
______________________________________________________________
DAPT : [List]ernæringsforstyrrelse
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dysuria
DATT : [List]dysuri
No:546
PR:
RF :kl
YR:74
CO:dysuria
______________________________________________________________
DAPT : [List]svien eller smerter ved vandladning
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ecchymosis
DATT : [List]ekkymose
No:547
PR:
RF :ms
YR:84
CO:ecchymosis
______________________________________________________________
DAPT : [List]blodudtrædning under huden
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:echography
DATT : [List]ekkografi
No:548
PR:
RF :kl
YR:74
CO:echografi
______________________________________________________________
DAPT : [List]ekkografi, bestemmelse af afstande ved hjælp af ultralyd
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:eclampsia
DATT : [List]eclampsia
No:549
PR:
RF :ms
YR:84
CO:eklampsi
______________________________________________________________
DAPT : [List]krampeanfald med tab af bevidstheden
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary