Glossary of Medical terms: Danish (10)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:defaecation
DATT : [List]defækation
No:450
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tarmudtmmelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1: affring
LU:


[Multilingual]

ST:defibrillation
DATT : [List]defibrillering
No:451
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]hjertestopbehandling
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:deficiency
DATT : [List]insufficiens
No:452
PR:
RF :94
YR:94
CO:insufficientia
______________________________________________________________
DAPT : [List]mangel
RF1: 94
YR1: 94
CO1: svigt, brist
LU:


[Multilingual]

ST:deficit
DATT : [List]deficit
No:453
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]underskud
RF1: 94
YR1: 94
CO1: mangel
LU:


[Multilingual]

ST:degenerative
DATT : [List]degenerativ
No:454
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forringelses-
RF1: ot
YR1:
CO1: forringende
LU:


[Multilingual]

ST:degradation
DATT : [List]degradation
No:455
PR:
RF :ed
YR:85
CO:spaltning
______________________________________________________________
DAPT : [List]nedbrydning
RF1: ed
YR1: 85
CO1: spaltning
LU:


[Multilingual]

ST:dehydration
DATT : [List]dehydrering
No:456
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]udtrring
RF1: bs
YR1:
CO1: afvanding, indtrring
LU:


[Multilingual]

ST:delirium
DATT : [List]delirium
No:457
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]vildelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1: delirium
LU:


[Multilingual]

ST:dementia
DATT : [List]dementia
No:458
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]slvsind
RF1: ms
YR1: 84
CO1: slvhed
LU:


[Multilingual]

ST:demulcent
DATT : [List]lindrende
No:459
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]lindrende
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dendritic
DATT : [List]dendritisk
No:460
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]med aftegninger som af træer
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dental plaque
DATT : [List]dental plaque
No:461
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tandbelægning
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dentition
DATT : [List]dentition
No:462
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tandsæt
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dependent
DATT : [List]afhængig
No:463
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]afhængig
RF1: ed
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:depersonalization
DATT : [List]depersonalisatio
No:464
PR:
RF :ms
YR:84
CO:depersonalisation
______________________________________________________________
DAPT : [List]udviskning af personligheden
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:depigmentation
DATT : [List]depigmentering
No:465
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]pigmentmangel/pigmentfjernelse
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:depletion
DATT : [List]udtmning
No:466
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]udtmning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:depolarization
DATT : [List]depolarisering
No:467
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]depolarisering
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:depression
DATT : [List]depression
No:468
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]depression
RF1: ms
YR1: 84
CO1: nedtrykt sindsstemning
LU:


[Multilingual]

ST:deprivation
DATT : [List]deprivation
No:469
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mangeltilstand
RF1: 94
YR1: 94
CO1: afsavn
LU:


[Multilingual]

ST:derivative
DATT : [List]derivat
No:470
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]afledende middel
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dermatitis
DATT : [List]dermatitis
No:471
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse i huden
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dermatological
DATT : [List]dermatologisk
No:472
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]dermatologisk
RF1: ed
YR1: 85
CO1: hud-
LU:


[Multilingual]

ST:dermatomycosis
DATT : [List]dermatomycosis
No:473
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]hudsygdom fremkaldt af svampe
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dermatophytosis
DATT : [List]dermatophytosis
No:474
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]svampeangreb i huden
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dermatosis
DATT : [List]dermatose
No:475
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]hudsygdom
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dermographia
DATT : [List]dermografi
No:476
PR:
RF :94
YR:94
CO:dermographia, dermographismus
______________________________________________________________
DAPT : [List]rdmen af huden p.g.a. vedvarende kle eller tryk
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:desensitization
DATT : [List]desensibilisering
No:477
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]nedsættelse af allergisk reaktion gennem let påfrsel af
stof, man er allergisk overfor
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:desquamation
DATT : [List]desquamatio
No:478
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]afskalning
RF1: 94
YR1: 94
CO1: skælaffald
LU:


[Multilingual]

ST:detection
DATT : [List] påvisning
No:479
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] påvisning
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:detergent
DATT : [List]detergens
No:480
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]rensemiddel
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:detoxication
DATT : [List]detoxikation
No:481
PR:
RF :bs
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]afgiftning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:diabetes
DATT : [List]diabetes
No:482
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]sukkersyge
RF1: ms
YR1: 84
CO1: diabetes
LU:


[Multilingual]

ST:diagnosis
DATT : [List]diagnose
No:483
PR:
RF :ms
YR:84
CO:diagnose
______________________________________________________________
DAPT : [List]diagnose, bestemmelse af sygdoms art
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dialysis
DATT : [List]dialyse
No:484
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]dialyse, fjernelse af krystalloider fra kollider i en
omlsning
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:diameter
DATT : [List]diameter
No:485
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]diameter, længden af en lige linje gennem en cirkel
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:diaphoresis
DATT : [List]diaphoresis
No:486
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]sved
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:diarrhoea
DATT : [List]diaré
No:487
PR:
RF :ms
YR:84
CO:diarrhoea
______________________________________________________________
DAPT : [List]diaré
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:diastolic
DATT : [List]diastolisk
No:488
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]diastolisk, om hjertets afslapningsfase
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:diathermy
DATT : [List]diatermi
No:489
PR:
RF :94
YR:94
CO:diathermia
______________________________________________________________
DAPT : [List]opvarmning af kropsvæv gennem strålebehandling
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:diathesis
DATT : [List]diatese
No:490
PR:
RF :ms
YR:84
CO:diathesis
______________________________________________________________
DAPT : [List]sygdomsanlæg
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:differentiation
DATT : [List]differentiering
No:491
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]differentiering
RF1: 94
YR1: 94
CO1: skelnen
LU:


[Multilingual]

ST:diffuse
DATT : [List]diffus
No:492
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]diffus
RF1: 94
YR1: 94
CO1: udbredt
LU:


[Multilingual]

ST:diffusion
DATT : [List]diffusion
No:493
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]spredning, partiklers vandring p.g.a. koncentrationsfors
kelle
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:digestive
DATT : [List]digestiv
No:494
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fordjelses-
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:digitalization
DATT : [List]digitalisering
No:495
PR:
RF :bs
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]nedsættelse af ledningshastigheden mellem hjerteforkammer
og hjertekammer
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:dilatation
DATT : [List]dilatatio
No:496
PR:
RF :kl
YR:74
CO:dilatation
______________________________________________________________
DAPT : [List]udvidning
RF1: ms
YR1: 84
CO1: udvidelse
LU:


[Multilingual]

ST:diphtheria
DATT : [List]difteri
No:497
PR:
RF :ms
YR:84
CO:difteritis
______________________________________________________________
DAPT : [List]difteri, akut infektionssygdom
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:diplopia
DATT : [List]diplopi
No:498
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]dobbeltsyn
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:direct
DATT : [List]direkte
No:499
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]direkte
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary