Glossary of Medical terms: Danish (9)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:contusion
DATT : [List]contusio
No:400
PR:
RF :ms
YR:84
CO:kontusion
______________________________________________________________
DAPT : [List]kvæstelse
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:convalescence
DATT : [List]rekonvalescens
No:401
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bedring
RF1: ed
YR1: 85
CO1: rekreation
LU:


[Multilingual]

ST:conventional
DATT : [List]konventionel
No:402
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]konventionel
RF1: ot
YR1:
CO1: gammeldags
LU:


[Multilingual]

ST:conversion
DATT : [List]konversion
No:403
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]omdannelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1: ændring
LU:


[Multilingual]

ST:convulsion
DATT : [List]convulsio
No:404
PR:
RF :kl
YR:74
CO:konvulsion
______________________________________________________________
DAPT : [List]krampe
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:coordination
DATT : [List]koordination
No:405
PR:
RF :94
YR:94
CO:koordinationsevne
______________________________________________________________
DAPT : [List]koordination, det harmoniske sammenspil mellem muskler
til udfrelse af bevægelser
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cornea
DATT : [List]cornea
No:406
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]jets hornhinde
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:coronary
DATT : [List]coronar-
No:407
PR:
RF :kl
YR:74
CO:koronar-
______________________________________________________________
DAPT : [List]krans
RF1: kl
YR1: 74
CO1: koronar-
LU:


[Multilingual]

ST:cor pulmonale
DATT : [List]cor pulmonale
No:408
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]lungebetinget hjertelidelse
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:corpus luteum
DATT : [List]corpus luteum
No:409
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]det gule legeme
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:correction
DATT : [List]korrektion
No:410
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]korrektion
RF1: 94
YR1: 94
CO1: rettelse
LU:


[Multilingual]

ST:correlation
DATT : [List]korrelation
No:411
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]indbyrdes forhold
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:correspond
DATT : [List]korrespondere
No:412
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]korrespondere
RF1: kl
YR1: 74
CO1: dække
LU:


[Multilingual]

ST:cortex
DATT : [List]cortex
No:413
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bark
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cortical
DATT : [List]cortical
No:414
PR:
RF :ed
YR:85
CO:corticalis
______________________________________________________________
DAPT : [List]bark-
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:corticosteroid
DATT : [List]kortikosteroid
No:415
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List](binyre)barkhormon
RF1: ms
YR1: 84

CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cosmetic
DATT : [List]kosmetik
No:416
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]kosmetik
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:coxalgia
DATT : [List]coxalgia
No:417
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]smerter i hofteleddet
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cranial
DATT : [List]kranial
No:418
PR:
RF :94
YR:94
CO:cranial
______________________________________________________________
DAPT : [List]kranie-
RF1: ed
YR1: 85
CO1: vendende mod hovedet
LU:


[Multilingual]

ST:creatinaemia
DATT : [List]kreatinæmi
No:419
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forget udskillelse af kreatin (stof i muskelvævet) i
blodet
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:crisis
DATT : [List]krisis
No:420
PR:
RF :ms
YR:84
CO:krise
______________________________________________________________
DAPT : [List]krise
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:criterion
DATT : [List]kriterium
No:421
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]kriterium
RF1: 94
YR1: 94
CO1: afgrende kendetegn
LU:


[Multilingual]

ST:crossallergy
DATT : [List]krydsallergi
No:422
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]krydsallergi, allergi over for flere bestanddele, som
minder om hinanden
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:crossinfection
DATT : [List]krydsinfektion
No:423
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]krydsinfektion, gensidig besmittelse af individer, som er
smittet med forskellige bakterier
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:crossresistance
DATT : [List]krydsimmunitet
No:424
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]krydsimmunitet, modstandsdygtighed over for bakterie, som
minder om bakterie, man tidligere har været smittet med
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:crystallization
DATT : [List]udkrystallisation/udkrystallisering
No:425
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]krystallisering
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:crystalluria
DATT : [List]krystaluri
No:426
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]krystaller i urinen
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cumulative
DATT : [List]kumulativ
No:427
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]kumulativ
RF1: kl
YR1: 74
CO1: ophobende, sammenlagt
LU:


[Multilingual]

ST:curarize
DATT : [List]kurarisere
No:428
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]helbrede
RF1: ms
YR1: 84
CO1: læge
LU:


[Multilingual]

ST:curative
DATT : [List] curativus
No:429
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]helbredende
RF1: kl
YR1: 74
CO1: lægende
LU:


[Multilingual]

ST:curettage
DATT : [List]curettage
No:430
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]udskrabning
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:curve
DATT : [List]kurve
No:431
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]kurve
RF1: 94
YR1: 94
CO1: bue
LU:


[Multilingual]

ST:cutaneous
DATT : [List]kutan-
No:432
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]hud-
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cyanosis
DATT : [List]cyanose
No:433
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]blåfarvning af hud og slimhinder
RF1: ms
YR1: 84
CO1: blåsyge
LU:


[Multilingual]

ST:cycle
DATT : [List]cyclus
No:434
PR:
RF :94
YR:94
CO:cyklus
______________________________________________________________
DAPT : [List]cyk¬us
RF1: 94
YR1: 94
CO1: forlb
LU:


[Multilingual]

ST:cyclic
DATT : [List]cyklisk
No:435
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]cyklisk
RF1: ms
YR1: 84
CO1: periodisk
LU:


[Multilingual]

ST:cycloderma
DATT : [List]
No:436
PR:
RF :
YR:
CO:word goes out
______________________________________________________________
DAPT : [List]
RF1:
YR1:
CO1: word goes out
LU:


[Multilingual]

ST:cycloplegia
DATT : [List]cycloplegi
No:437
PR:
RF :kl
YR:74
CO:cycloplegia
______________________________________________________________
DAPT : [List]akkomodationslammelse
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cyst
DATT : [List]cyste
No:438
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]cyste
RF1: ms
YR1: 84
CO1: blære
LU:


[Multilingual]

ST:cystic fibrosis
DATT : [List]cystofibrose
No:439
PR:
RF :94
YR:94
CO:cystisk fibrose
______________________________________________________________
DAPT : [List]cystisk fibrose, blæredannelse i bugspytkirtlen
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cystitis
DATT : [List]cystitis
No:440
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]blærebetændelse
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cystoscopy
DATT : [List]cystoskopi
No:441
PR:
RF :kl
YR:74
CO:cystoskopia
______________________________________________________________
DAPT : [List]undersgelse af blæren ved hjælp af elektrisk lys i
særligt konstrueret apparat
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cytochrome
DATT : [List]cytochrom
No:442
PR:
RF :ed
YR:85
CO:cytokrom
______________________________________________________________
DAPT : [List]TU
RF1:
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cytoplasm
DATT : [List]cytoplasma
No:443
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]celleslim
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cytostatic
DATT : [List]cytostatika
No:444
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]cellestandsende stof
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cytotoxic
DATT : [List]cytotoksisk
No:445
PR:
RF :94
YR:94
CO:cytotoxisk
______________________________________________________________
DAPT : [List]cellegiftigt
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:decompensation
DATT : [List]dekompensation
No:446
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]svigtende kraft
RF1: ms
YR1: 84
CO1: dekompensation
LU:


[Multilingual]

ST:decongestant
DATT : [List]dekongestans
No:447
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]middel mod kongestion
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:decorum
DATT : [List]velanstændighed
No:448
PR:
RF :ed
YR:85
CO:smmelighed
______________________________________________________________
DAPT : [List]velanstændighed
RF1: ed
YR1: 85
CO1: smmelighed
LU:


[Multilingual]

ST:decubitus
DATT : [List]decubitus
No:449
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]leje
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary