Glossary of Medical terms: Danish (5)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:astringent
DATT : [List]adstringerende
No:200
PR:
RF :ed
YR:85
CO:astringerende
______________________________________________________________
DAPT : [List]sammensnerpende
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:asymptomatic
DATT : [List]symptomfri
No:201
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]symptomfri
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:asystole
DATT : [List]asystoli
No:202
PR:
RF :kl
YR:74
CO:asystolia
______________________________________________________________
DAPT : [List]mangelfuld eller ingen sammentrækning af hjertet
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ataxia
DATT : [List]ataksi
No:203
PR:
RF :kl
YR:74
CO:ataxia
______________________________________________________________
DAPT : [List]manglende koordinering af bevægelse
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atheromatosis
DATT : [List]atheromatose
No:204
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fedtaflejring i karvæggen
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:athetosis
DATT : [List]atetose
No:205
PR:
RF :94
YR:94
CO:athetosis
______________________________________________________________
DAPT : [List]ufrivillig bevægelse af hænder og fdder
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atony
DATT : [List]atoni
No:206
PR:
RF :kl
YR:74
CO:atonia
______________________________________________________________
DAPT : [List](muskel)slaphed
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atopic
DATT : [List]atopisk
No:207
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]allergisk
RF1: ot
YR1:
CO1: overflsom
LU:


[Multilingual]

ST:atoxic
DATT : [List]atoksisk
No:208
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]ugiftig
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atrial
DATT : [List]atrie-
No:209
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]om hjerteforkamrene
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atrioventricular
DATT : [List]atrio-ventrikulær
No:210
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mellem for- og hjertekammer
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atrium
DATT : [List]atrium
No:211
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]hjertekammer
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atrophy
DATT : [List]atrofi
No:212
PR:
RF :94
YR:94
CO:atrophia
______________________________________________________________
DAPT : [List](væv)svind
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atypical
DATT : [List]atypisk
No:213
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]atypisk
RF1: kl
YR1: 74
CO1: afvigende fra det normale, unormal
LU:


[Multilingual]

ST:auditory
DATT : [List]auditiv
No:214
PR:
RF :94
YR:94
CO:akustisk
______________________________________________________________
DAPT : [List]hre-
RF1: ed
YR1: 85
CO1: re-
LU:


[Multilingual]

ST:aura
DATT : [List]aura
No:215
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forlber til (epileptisk) anfald
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:aural
DATT : [List]aura-
No:216
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]re-
RF1: ed
YR1: 85
CO1: hre-
LU:


[Multilingual]

ST:auricular
DATT : [List]auriculær
No:217
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]om remuslingen
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:auscultation
DATT : [List]auskultation
No:218
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]aflytning af organer for at oplyse sig om patientens
tilstand
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:autoimmune
DATT : [List]autoimmun
No:219
PR:
RF :94
YR:94
CO:auto-immun
______________________________________________________________
DAPT : [List]om allergiske reaktioner over for organismens egne
celleproteiner
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:automatism
DATT : [List]automatisme
No:220
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]automatisme
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:autonomic
DATT : [List]autonom
No:221
PR:
RF:ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]selvstyrende
RF1: ms
YR1: 84
CO1: autonom
LU:


[Multilingual]

ST:azoospermia
DATT : [List]azoospermia
No:222
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mangel på sædceller
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:azotaemia
DATT : [List]azotæmi
No:223
PR:
RF :kl
YR:74
CO:azotæmia
______________________________________________________________
DAPT : [List]forget indhold af nitrogenholdige stoffer i blodet
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bacillus
DATT : [List]bacillus
No:224
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bacille
RF1: ot
YR1:
CO1: bakterie
LU:


[Multilingual]

ST:bacteraemia
DATT : [List]bakteriæmi
No:225
PR:
RF :94
YR:94
CO:bakteriæmia
______________________________________________________________
DAPT : [List]bakterier i blodet
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bactericide
DATT : [List]baktericid
No:226
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bakteriedræbende middel
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bacteriological
DATT : [List]bakteriologisk
No:227
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]angående bakterier
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bacteriostatic
DATT : [List]bakteriostatisk/bakteriostase
No:228
PR:
RF :ed/kl
YR:85/74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bakterievæksthæmmende (middel)
RF1: ms(kl)
YR1: 84(74)
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bacteroid
DATT : [List]bakteroid
No:229
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bakterie-
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:balanitis
DATT : [List]balanitis
No:230
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse af huden på glans penis
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:barrier
DATT : [List]barriere
No:231
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]barriere
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:basal
DATT : [List]basal-
No:232
PR:
RF :ed
YR:85
CO:primær-
______________________________________________________________
DAPT : [List]basal-
RF1: ed
YR1: 85
CO1: primær-
LU:


[Multilingual]

ST:base
DATT : [List]base
No:233
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]base
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:benign
DATT : [List]benign
No:234
PR:
RF :kl
YR:74
CO:benignus
______________________________________________________________
DAPT : [List]godartet
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:betablocker
DATT : [List]beta-blokker
No:235
PR:
RF :ms
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]stoffer, som blokerer betareceptorerne (hjerte og bron
chiesystem) i det sympatiske (hvor adrenalin frigres) nervesy
stem
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:betamimetic
DATT : [List]betamimetika/betamimetisk
No:236
PR:
RF :ot
YR:
CO:betamimetika=plural
______________________________________________________________
DAPT : [List](stof) som påvirker betareceptorerne (hjerte og bronchie
system) i det sympatiske nervesystem (hvori adrenalin frigres)
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bilateral
DATT : [List]bilateral
No:237
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]dobbeltsidig
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biliary
DATT : [List]biliaris
No:238
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]galdestens-
RF1: ed
YR1: 85
CO1: galde-
LU:


[Multilingual]

ST:bioavailability
DATT : [List]biotilgængelighed
No:239
PR:
RF :bs
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] lægemiddels tilgængelighed for målvævet
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biochemical
DATT : [List]biokemisk
No:240
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]biokemisk
RF1: ed
YR1: 85
CO1: om kemiske reaktioner i levende organismer
LU:


[Multilingual]

ST:biodegradation
DATT : [List]biologisk nedbrydelighed
No:241
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]biologisk nedbrydelighed
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bioequivalent
DATT : [List]bioequivalent
No:242
PR:
RF :bs
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]med samme biotilgængelighed som andet middel
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biological
DATT : [List]biologisk
No:243
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]biologisk
RF1: kl
YR1: 74
CO1: om livet
LU:


[Multilingual]

ST:biopsy
DATT : [List]biopsi
No:244
PR:
RF :kl
YR:74
CO:biopsia
______________________________________________________________
DAPT : [List]biopsi
RF1: 94
YR1: 94
CO1: celleprve, vævsprve
LU:


[Multilingual]

ST:biosynthesis
DATT : [List]biosyntese
No:245
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]biosyntese
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biotransformation
DATT : [List]biotransformering
No:246
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]et stofs kemiske ændringer inden i organismen
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biphasic
DATT : [List]bifasisk
No:247
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tofase-
RF1: ot
YR1:
CO1: middel med to faser
LU:


[Multilingual]

ST:blepharitis
DATT : [List]blepharitis
No:248
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse af jenlågsrandene
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:blister pack
DATT : [List]blisterpakning
No:249
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]blisterpakning, form for emballage
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary