Wat is Tapori?

Het Tapori-project in Quito (Ecuador)

Inge Debrouwere (uit Moorsele) trok in 1993 als pas afgestudeerde huisarts naar Ecuador met de bedoeling daar een paar jaar aan ontwikkelingshulp te doen, om zich nadien in België te vestigen als huisarts. Dat liep eventjes anders: zij startte er het Tapori-project, en bouwt er samen met haar man Saulo en hun 4 dochtertjes haar leven uit ten dienste van de armsten.
Je moet weten dat er in Ecuador geen sociale zekerheid bestaat, er is geen tussenkomst van een ziekenfonds, zodat je alle medische zorgen zelf moet betalen. In 2004 had mijn moeder Anne Mie Descheemaeker de kans om enkele weken bij Inge te wonen en te werken, zag met eigen ogen de noden en is sindsdien een gedreven supporter van haar werk.

De naam Tapori komt uit India. Hij wordt gegeven aan straatkinderen die zonder enig houvast samen hun lot in handen nemen in solidariteit met elkaar.

Inge’s Tapori project was aanvankelijk vergelijkbaar met een consultatiebureau van het Belgische Kind en Gezin, maar de andere noden van de lokale bevolking werden al vlug duidelijk. Zo groeide het project stap voor stap uit tot een Gezondheidscentrum met aanpak van de armoede-problematiek en de zorg voor kinderen met een handicap.

Momenteel bestaat het project uit 4 onderdelen:

- Een medisch-sociaal luik met dagelijks medische consultaties en psychologische dienstverlening.
- Een revalidatiecentrum met individuele logopedie, fysiotherapie en/of orthopedagogie voor kinderen met een handicap, plus ouderbegeleiding. Er is ook een kinderdagverblijf voor gehandicapte kinderen. En stilaan groeit nu de nood aan een beschutte werkplaats voor de ouder wordende kinderen.
- Een educatief luik: een bibliotheek, huiswerkbegeleiding van kinderen en avondschool voor jongeren en volwassenen.
- Een “economisch” luik, om de lonen van de medewerkers te kunnen betalen. Er is een winkeltje waar gezonde voeding bereid en verkocht worden. Iedereen brengt oud papier en karton dat verwerkt wordt tot handgeschept papier, en er worden ook kleine artisanale geschenken gemaakt (oorringen, tasjes, pantoffeltjes, …)

Een belangrijk deel van Inge’s inkomsten voor haar project komt via giften van haar vrienden en familie, via organisaties zoals Welzijnszorg, via vastenacties in Belgische scholen, en nu misschien ook wel via één van jullie? Een geboortelijst aanleggen hoeft niet meer bij een derde spruit & het leek ons dan ook een mooi idee om de kans te bieden een schenking te doen aan een nuttig project, ten voordele van kindjes die niet de luxe hadden geboren te worden in een een welvarend land als het onze…

De “verpakking” van mijn doopsuiker werd trouwens in Ecuador gemaakt & aangekocht ten voordele van Tapori. Uniek handwerk dus, wat mooi aansluit bij mijn eigen geknutsel: het keramiek & het handgeschept papier van de geboortekaartjes.

Giften met fiscaal attest (vanaf 30 euro per jaar, eventueel gespreid over meerdere stortingen) zijn welkom op rekening 000-0718676-03 van Kontinenten Kortrijk, met vermelding ‘Inge Debrouwere Ecuador/Tibe’.

Kleinere giften (zonder fiscaal attest) zijn zeker even welkom, maar dan op het nummer 083-2520839-06 van Inge Debrouwere Moorsele, met vermelding ‘Tapori/Tibe’.


mailen naar webmaster