Verklarende woordenlijst

ablatief/ablatio: het verwijderen van een lichaamsdeel

adjuverend: ondersteunend, bijkomend, toevoeging

anastomose: operatief tot stand brengen van een verbinding tussen bloedvaten of zenuwen

congenitaal: aangeboren

custom-made: op maat gemaakt

gluteaal: t.h.v. de bilstreek

hematoom: bloeduitstorting

huidsparende mammectomie: chirurgisch verwijderen van de borstklier en tepel met ter plaatse laten van de huidenveloppe, de borstspieren en de borstplooi.

Incidentie: het voorkomen, bvb. het aantal nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte binnen een gemeenschap in een bepaald tijdsbestek

kapselcontractuur: samentrekken van de bindweefselzak rondom een prothese

kwadrantectomie: chirurgisch verwijderen van een vierde van de borst

locoregionaal: in de buurt of in dezelfde regio

mammectomie: chirurgisch verwijderen van de borst

mastectomie: chirurgisch verwijderen van de borst

metastase: groei van kwaadaardige cellen op afstand van de originele tumorhaard

myocutaan: samengesteld uit huid en spier

oncologie: de kennis van goed- en kwaadaardige woekeringsprocessen

oncologisch chirurg: chirurg die zich vooral bezig houdt met het verwijderen en behandelen van goed- en kwaadaardige woekeringsprocessen

partieel: gedeeltelijk

pectoralis major spier: de grote borstspier

perforatorflap: een stuk weefsel, meestal huid en onderhuids vet, dat van bloed voorzien wordt langsheen een paar bloedvaten dat de onderliggende spier perforeert

peri-operatief: onmiddellijk voor, tijdens of na de chirurgische ingreep

post-operatief: na de chirurgische ingreep

preleveren: chirurgisch ontnemen van een stuk weefsel dat op een andere plaats zal teruggeplaatst worden

pre-operatief: voor de chirurgische ingreep

recidief: ontwikkeling van een nieuwe haard van tumorcellen

rectus abdominis spier: de rechte buikspier

reseceren: het chirurgisch wegnemen van een stuk weefsel

resectie: de chirurgisch wegname van een stuk weefsel

segmentectomie: chirurgisch verwijderen van een klein deel van de borst

symmetrie: gelijkheid van beide zijden

translucentie: de eigenschap om (licht)stralen door te laten

tumorectomie: chirurgisch verwijderen van de tumor met een bepaalde veiligheidsmarge