In het ziekenhuis

Elke patiënt die een microchirurgische ingreep ondergaat, zal na de ingreep opgenomen worden in de ontwaakkamer (PACU of post anesthetic care unit, K1, 6e verdieping) en tevens er de eerste nacht doorbrengen. Gespecialiseerd medisch en verpleegkundig personeel zal U volgen en verzorgen. Hier zijn meerdere patiënten aanwezig en heerst er vaak een drukke en zelfs hectische sfeer. Patiënten die een reconstructie ondergaan met implantaten gaan naargelang het tijdstip van hun ingreep nog dezelfde dag terug naar hun kamer.

In de PACU zal specifiek aandacht besteed worden aan Uw algemene toestand na een verlengde algemene verdoving en er zullen speciale controles worden uitgevoerd van de vrije flap. Het is noodzakelijk dat de flap elk uur visueel en manueel gecontroleerd wordt, om de doorbloeding van de flap te evalueren. Het vroegtijdig ontdekken van problemen doet de slaagkansen van een heringreep sterk stijgen. Dit betekent wel dat de eerste nacht dikwijls rusteloos verloopt.

De avond van de operatiedag is zeer beperkt bezoek toegestaan op de PACU van 19.00-19.30h (geen kinderen).


Onmiddellijk na het wakker worden zal U het volgende aan Uw lichaam bemerken:


Gedurende de verdere hospitalisatie zullen op aanwijzing van de behandelende geneesheer de drains, de infusen en verbanden verwijderd worden. De controles van de flap nemen langzaam in frequentie af en zullen uiteindelijk gestopt worden door Uw geneesheer (meestal de derde of vierde dag na de ingreep). Een specifieke BH zal U dan ook worden aangepast.

Over het algemeen is een bloedtransfusie niet noodzakelijk tijdens de ingreep en wordt deze, indien mogelijk, vermeden om alle risico’s hiermee verbonden te vermijden. Het bloedverlies kan echter leiden tot een laag aantal rode bloedcellen wat soms leidt tot klachten van vermoeidheid en lichte hoofdpijn. Deze klachten verdwijnen meestal na enkele dagen en zijn snel verholpen met de klassieke pijnstillers.

Voor ontslag zal U een voorschrift worden meegegeven voor medicatie, verbandmateriaal, thuisverpleging en/of kinesist, voor zover nodig. Een voorlopige ontslagbrief voor Uw huisarts zal U worden overhandigd en een afspraak voor de controleraadpleging zal voor U worden gemaakt door de verpleegkundigen van Uw verpleegeenheid.