NA ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS

De consultaties

Tot na het beëindigen van de tatoeage van het tepelhof zal u regelmatig door uw plastische chirurg gevolgd worden. De consultaties concentreren zich vooral op controles van de wondheling en het bereiken van een aantrekkelijk esthetisch resultaat.

Naargelang de aard van Uw verwijzing zal de oncologische follow-up op lange termijn gebeuren door uw gynaecoloog, oncoloog, huisarts of radiotherapeut. Het uitvoeren van een borstreconstructie bemoeilijkt de follow-up niet zolang deze controle gebeurt binnen een ervaren senologisch-oncologisch team.

Bijkomende ingrepen en correcties

Ongeveer 5 à 6 maanden na de eerste ingreep vindt er een volgende consultatie plaats om de tweede ingreep te plannen. Deze bestaat meestal uit een tepelreconstructie, littekencorrecties, vorm en/of volumeaanpassingen. Eventueel kan de andere borst tegelijkertijd aangepast worden.

Nogmaals 3 maanden later zal een tatoeage van het tepelhof gepland worden.

Tussenin kunnen nog andere correcties plaats vinden indien nodig.