Algemene Relativiteitstheorie

Cursus

Alhoewel de klassieke algemene relativiteitstheorie een dame van vrij respectabele leeftijd is (ong. 100 jaar), blijft zij nog steeds verrassend uit de hoek komen. Er blijven in dit onderzoeksdomein nog vele fundamentele vragen onopgelost en regelmatig worden er nog opwindende ontdekkingen gemaakt.

In de cursus Mathematiscje aspecten van Algemene Relativiteitstheorie  aan de UGent wordt er in de eerste plaats een gedetailleerd overzicht gegeven van de fundamentele concepten en hypothesen die aan de basis liggen van de theorie. Naast deze mathematische grondslagen wordt er ook echter ruime aandacht besteed aan de ontdekkingen en experimenten van de voorbije vijftig jaar. Het is immers zo dat de algemene relativiteitstheorie vanaf ongeveer 1960 een `renaissance' gekend heeft, die enerzijds te danken is aan een reeks van fascinerende theoretische ontwikkelingen (zwarte gaten, wormgaten, gravitatiegolven, kosmische snaren, inflationair heelal, ...), maar anderzijds ook aan een ganse reeks van vernieuwende experimenten. Misschien zijn het wel in de eerste plaats deze experimenten die nieuw leven geblazen hebben in een theorie die, na haar eerste grote successen, tussen 1920 en 1960 langzaam in een toestand van menopauze gesukkeld was. Vandaag echter is experimentele gravitatie opnieuw een essentieel en levendig onderdeel van de algemene relativiteitstheorie en is de theorie zelf een actieve ingrediënt van de astrofysica, de cosmologie en de natuurkunde in het algemeen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: