Databank van de Bibliotheek 'Dirk Beke' / Database of the Library 'Dirk Beke'

Nederlands

De Bibliotheek van wijlen professor 'Dirk Beke' werd op 1 oktober 2006 als collectie opgenomen in de Bibliotheek van de Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent, Universiteitstraat 6, 9000 Gent.
De databank werd toen ook stopgezet , maar bevat nog steeds zeer belangrijke en relevante informatie over:
niet-westers recht, islamitisch recht, rechtsantropologie, publiek recht en familierecht van niet-westerse landen.

Het papieren steekkaartenbestand bevat de verwijzingen naar de boeken en de belangrijkste tijdschriftartikels aanwezig in onze bibliotheek.
Het hier doorzoekbare elektronische bestand bevat de bibliografische referenties vanaf 1990.
Vul naar keuze in de verschillende zoekvelden 1 of meerdere trefwoorden in (gescheiden door spaties) en klik op 'start zoeken'

English

The Library of late professor 'Dirk Beke' was added on 1 October 2006 as collection in the Law Library of the Ghent University, in Universiteitstraat 6, 9000 Gent.
Adding content to the database has stopped after 2006, but it contains important and digitally unveiled information on:
non-western law, islamic law, legal anthropology, public law and family law of non-western countries.

The database on paper refers to books and articles in the library, the electronic database has bibliographic references from 1990.
Fill in the fields at choice and click on 'start search' !Land | Country                            
Titel artikel (*) | Articletitle (*)         
Titel boek | Booktitle                     
Reknr. | Shelfnr.                           
Auteur | Author                            
Titel v/h tijdschrift | Title periodic    
Publicatiejaar | Year of publication ISBN

(*) of artikeltitel in boek | or articletitle in book

     

Noteer dat grondige recente informatie over staten in Afrika en Azië (politiek - staatsbestel - economie) beschikbaar is in de jaarboeken Regional Surveys of the World,
consulteerbaar in de bibliotheek van de Rechtsgeleerdheid. Vraag deze aan aan de balie.

script: Frederik.VandeCasteele@UGent.be
Info: Martine.Dewulf@UGent.be