Vakgroep Fysica en Sterrenkunde

Department of Physics and Astronomy

Faculteit Wetenschappen, Vakgroep WE05, UGent

Faculty of Sciences, Department WE05 at Ghent University, Belgium


Personal homepage of

 

Prof. Em. Jos UYTTENHOVE

Instituut Nucleaire Wetenschappen

Institute for Nuclear Sciences

 

Proeftuinstraat 86

B - 9000 GENT (Belgium)

 

jos.uyttenhove@UGent.be

 


Onderzoeksgebieden

  • Radioactiviteit in het leefmilieu - Metingen en risico's van natuurlijke en kunstmatige radioactiviteit
  • Hoge resolutie gamma spectrometrie
  • In-situ metingen met draagbare germanium detector
  • Opvolging van de Tsjernobyl en Fukushima Daiichi ongevallen
  • Studie van verarmd uranium (Depleted Uranium) in grondmonsters

Research Topics:

  • Radioactivity in the environment - Measurements and risks of natural and artificial radioactivity
  • High resolution gamma spectrometry
  • In-situ measurements with portable germanium detector
  • Follow-up of the consequences of the Chernobyl and Fukushima Daiichi accidents
  • Depleted Uranium study on soil samples 

Enige publicaties - Some publications:

1. Capabilities and limitations of high resolution gamma spectrometry in environmental research, J. Uyttenhove; Keynote address on the Seventh Intern. Symposium “Natural Radiation Environment (NRE-VII)” Rhodos (Greece). Published in the book:  Radioactivity in the Environment : 7 : Seventh International Symposium on the Natural Radiation Environment (NRE-VII) - Oxford, England : Elsevier, 2005 - first. - (7) - 1190 p. - ISBN 0-08-044137-8. p. 45-55

2. Depleted Uranium in Kosovo: Results of a survey by gamma spectrometry on soil samples; J. Uyttenhove, M. Lemmens and M. Zizi, Health Physics, vol. 83, Nb. 4, pp. 543-548

3. Survey of the 137Cs contamination in Belgium by in-situ gamma spectrometry, a decade after the Chernobyl accidentJ.Uyttenhove, S. Pommé, B. Van Wayenberge,

Annual Meeting of the Belgian Physical Society, Namur (Belgium)

 

 

Foto's van in-situ metingen - Some pictures of in-situ measurements

 


 

Stuur even een e-mail als je meer informatie wenst! Ask more information by e-mail:

jos.uyttenhove@UGent.be


Laatste update: 7 maart 2022