Judo, een pedagogisch speltwee levensfilosofieŰn van Jigoro Kano

Voor velen zal wanneer over judo gesproken wordt, een beeld voor ogen verschijnen dat veel te maken heeft met de prestaties van twee krachtpatsers (in het wit gekleed) die elkaar door trekken en sleuren proberen op de grond te krijgen.

De grondgedachte van het werkelijk "judospel" ziet er toch enigszins anders uit.

Het Japanse woord "ju" wordt immers het best vertaald door "zacht en meegeven". Het geeft dus de mogelijkheid aan, iets te bereiken door mee te geven.

Een mede-judoka (geen tegenstander) is de andere behulpzaam om te komen tot een zo gˇed mogelijk resultaat

Hierbij komen een aantal belangrijke zaken naar voren:

  • Medeverantwoordelijkheid voor de juiste uitvoeringen van de handelingen (worpen, houdgrepen,...).
  • Respect voor de medejudoka's en zorg dragen voor elkaar.
  • Aanvaarden van elkaars tekortkomingen en samen naar oplossingen zoeken.

Het beeld dat men tijdens het bekijken van een wedstrijd (competitie - topsport) krijgt, komt dus nauwelijks overeen met de zojuist beschreven principes (judo-recretief). De huidige mentaliteit, zoals die momenteel naar voren komt bij wedstrijden, is trouwens een geheel andere dan die welke stichter en Japanse hoogleraar Kano bedoelde.

Judo is een spel van aandacht en verdediging. Het is een spel waarbij het evenwicht verstoren of het herstellen belangrijk is. Het accent ligt op de manier waarop de partners met elkaar aan het bewegen zijn en het resultaat (winst of verlies) komt duidelijk op de tweede plaats. De leerlingen moeten vooral plezier beleven in het doen van de opgedragen activiteit. Dit betekent ook dat partners rekening houden met elkaar. Het werpen of onder controle houden moet zodanig gebeuren dat de partner geen pijn ondervindt. De worp moet beheerst kunnen uitgevoerd worden en het bewegen moet een ontspannen karakter vertonen. Dat betekent in de eerste plaats vertrouwen hebben in de partner. Wanneer dat aanwezig is, dan is het uit evenwicht brengen of geworpen worden niet een riskante onderneming.
Verder is het ook zˇ, dat men tijdens het oefenen er moet naar streven om te werken met een minimale krachtinzet en een bereidheid tot meegeven aan de partner. Een verdedigingsreactie heeft de functie de partner te laten zoekn naar een andere mogelijkheid en oplossing.

Alle voorbereidende vaardigheden op het technisch-judo-onderricht en op het aanvals- en verdedigingsprincipe te ontwikkelen, zijn de kampspelen (gebaseerd op trekken en duwen) het best geschikt. Het leren uitlokken van een bepaalde evenwicht-zoekende herstelbeweging biedt later juist de mogelijkheid voor bepaalde worpen. Je kan de leerlingen best zelf naar de mogelijkheden laten zoekn daarna kan de leraar andere en meer gepaste oplossingen aangeven.

Om het agressieve element binnen de kampspelen te beperken zijn duidelijke regels nodig.

Reglementen die afgestemd zijn op de mogelijkheden van de judoka's en die ook voor een welbepaald spel als meest belangrijk worden gezien.
Wat toelaatbaar is en wat niet, wat gevaarlijk zou kunnen worden en wat niet, moet de leerlingen goed duidelijk gemaakt worden. Om dat inzicht te bevorderen kan het wenselijk zijn leerlingen als "scheidsrechter" te laten fungeren.

Ook moeten leerlingen in principe zelf hun partner kunnen kiezen. Het ontspannen bezig zijn is immers gebaseerd op voldoende vertrouwen hebben in die partner. Wel kan de leraar uit veiligheidsoverwegingen zelf de tweetallen (op basis van lente, leeftijd, niveau, ...) samensteleen. Veel hangt af van de sfeer van de groep.

Bij judoschool Zottegem staan gediplomeerde lesgevers borg voor het verwezenlijken van bovenvermelde doelen. Men kan er ook terecht voor recreatie-judo en wedstrijdensport en spel gecombineerd


deze pagina werd gemaakt op 12/7/98 en laastst gewijzigd op 25/06/99

terug naar startpagina