EvaluatiesWanneer men zich een leerdoel stelt, is het ook noodzakelijk op het einde van de les (of lessenreeks) te bepalen in hoeverre dit doel gerealiseerd werd

Hoe dit kan gebeuren zal mede afhankelijk zijn van het behandelde thema

We onderscheiden twee vormen:

  • Productevaluatie: d.w.z. het didactisch handelen evalueren via de resultaten van de judoka-leerlingen. We gaan na in hoeverre de onderwijsdoelen bereikt zijn. Bv. kunnen ze de verschillende technische vaardigheden om te verhogen van graad demonstreren?
  • Procesevaluatie: dit is het rechtstreeks evalueren van het didactisch handelen. Men probeert de componenten ervan te evalueren, zoals: de doelstellingen, de didactische werkvormen, het materieel, de organisatie, .... Hier ligt voor de leerkracht een heel belangrijke taak (=zelfevaluatie).

Voorbeeld evaluatiefiches per graad en gebaseerd op het jeugdprogramma van de Vlaamse Judofederatie (VJF).

Er bestaan tal van mogelijke systemen om na te gaan of de leerlingen beantwoorden aan de gestelde verwachtingen.

Op klubniveau kan men per graad evaluatiekaarten gebruiken. Per kaart (=gordel) dient de leerling 15 vaardigheden te demonstreren.

Leerlingen -10 jaar mogen na elke 15 lessen 3 voordigheden kiezen en demonstreren; leerlingen +10 jaar kiezen er 5.

Iedere afgelegde proef wordt kenbaar gemaakt met kleefband op de gordel. Leerlingen -10 jaar behalen zodoende na 5 streepjes de gele gordel en leerlingen +10 jaar na drie zwarte streepjes de gele gordel. Op die manier weet de leerling precies wie jonger of ouder is dan 10 jaar.

Deze fiches zijn vooral gericht naar het demonstreren van judovaardigheden (valtechnieken, worpen en houdgrepen). Niets belet de leerkracht om bijkomende rubrieken in te lassen zoals: judo-attitude (wie ben ik als judoka!) en judo-kennis (wat weet ik over judo?).

Het concept komt van de pedagogische commissie van de VJF (Technisch direkteur E. Veulemans; R. De Clercq; E. Heyman; J. Heylen en J. De Geyter).
met Kim & Ono op weg naar de judogordels

Klik op de tekening om samen met Kim en Ono op weg te gaan naar de verschillende judogordels. (De tekeningen van Kim en Ono werden gemaakt door Els Van Limberghen, lid van Judoschool Zottegem)


deze pagina werd gemaakt op 12/7/98 en laastst gewijzigd op 25/06/99

terug naar startpagina