Meest gestelde vragen
· Medisch

Wat kan bloedverlies tijdens pilinname betekenen ?

Bloedverlies tijdens de voorbereidende "pilfase" wijst op een afbraak van het baarmoederslijmvlies en is onschuldig. Dit is meestal het gevolg van een aanpassingsfase aan de pil en van het starten ervan op de eerste dag van de cyclus. Die start op dag 1 van de cyclus is nodig om zeker te voorkomen dat een eisprong voortijdig zou optreden, maar brengt soms aanslepende menstruatie met zich mee. Het is geen comfortabele situatie maar onschuldig. Na de pilstop wordt het baarmoederslijmvlies volledig afgestoten, en daardoor interfereert dit bloedverlies onder de pil niet met de daarop volgende behandeling, noch met de kansen op zwangerschap.

Luteale suppletie: heeft HCG-bepaling nog zin indien er reeds bloedverlies is ?

Jazeker, want het kan gebeuren dat een beginnende zwangerschap gepaard gaat met wat bloedverlies, of dat de zwangerschap niet normaal verloopt (miskraam, buitenbaarmoederlijke zwangerschap) en dan is het essentieel dat we over bepalingen van het zwangerschapshormoon beschikken om te weten wat er aan de hand is. Stop ook nooit met progesteronspuitjes of -tabletten indien u het resultaat van de behandeling nog niet kent, zelfs al is er vaginaal bloedverlies!

Moet men rusten na een embryotransfer ?

In de regel niet. Als er nog last bestaat ten gevolge van de stimulatie (het opzwellen van de eierstokken nadien) is rust aangewezen, maar rusten zal de kansen op innesteling van embryo's niet vergroten. Net zoals in de natuurlijke situatie, wanneer een vrouw niet weet dat er een embryo in haar baarmoeder is terechtgekomen, zijn alle normale activiteiten toegelaten. Seksuele betrekkingen zijn eveneens geen probleem.

Mag men sporten (welke?), reizen na embryotransfer ?

Jazeker, sporten en reizen kan, hoewel we eigenlijk toch liefst geweldige sporten (zoals benji-springen, deltavliegen en diepzeeduiken) zouden afraden. Lopen, zwemmen en dergelijke mogen heel zeker.

Waarom resulteert een terugplaatsing van 2 mooie embryo’s toch niet in een zwangerschap ?

Elk embryo heeft een bepaalde kans op innesteling en indien u weet dat een excellent embryo gemiddeld 20% kans heeft, en terugplaatsing van twee embryo's dus maximum 40% zwangerschappen zal opleveren, dan is die vraag beantwoord. De vraag wordt dan natuurlijk waarom een embryo slechts 20% kans heeft om het te halen. Dat is een vorm van natuurlijke selectie, die reeds heel vroeg optreedt, waardoor de meeste embryo's na een aantal delingen zodanig in de problemen komen dat ze niet levensvatbaar meer zijn. Tijdens elke celdeling kunnen er namelijk fouten optreden, vooral op het niveau van de chromosomen, waardoor innesteling onmogelijk wordt.

2 Keer IVF/ICSI-behandeling + 2 keer transfer van cryo-embryo’s: nog steeds niet zwanger. Indicatie: slechte spermakwaliteit.
Moet er nu niet verder worden gezocht naar de oorzaak van het uitblijven van een zwangerschap?
Moet mijn baarmoeder niet worden onderzocht ?

In de regel kan men stellen dat elke behandeling een bepaalde kans op slagen heeft. Wanneer de behandeling niet slaagt is de kans dat een volgende behandeling lukt helemaal losstaand van de vorige behandeling. Deze zijn onafhankelijk van elkaar. Dit betekent dat na twee behandeling nog absoluut geen reden is om bijkomend onderzoek te gaan doen naar het falen van de innesteling. In de regel wordt in dit centrum een dergelijk onderzoek uitgevoerd na minstens drie maal falen van de behandeling.

3 Keer IVF/ICSI-behandeling. Indicatie: slechte spermakwaliteit. Hebben wij een grotere kans op succes als wij overgaan tot een behandeling met donorsperma ?

Neen, absoluut niet. Eenmaal een eicel bevrucht werd en embryo’s aanwezig zijn ligt het probleem doorgaans niet meer aan de oorspronkelijke zaadcellen.

Na een IVF/ICSI-behandeling eindigde de zwangerschap in een miskraam. Wat is hiervan de oorzaak? Heb ik iets verkeerds gedaan ?

Neen, de natuurlijke selectie zorgt daarvoor. Wanneer een embryo wordt teruggeplaatst kan men niet de chromosomale kwaliteit van het embryo kennen. Wanneer een embryo chromosomaal abnormaal is, wat kan gebeuren bij elk menselijk embryo, ook zonder IVF/ICSI, zal het embryo op een bepaald moment in de ontwikkeling in de problemen komen. De natuur zorgt voor de eliminatie van dit zwangerschapsproduct. Dit heeft niets met IVF te maken, noch met wat je kan of mag doen tijdens een zwangerschap.
De voorzorgen die men als zwangere dient te nemen zijn niet anders dan die van een normale zwangerschap.

Bij een vruchtbaarheidsonderzoek werden geen afwijkingen geconstateerd. Vervolgens werden we behandeld met IUI. Na 5 cycli is er nog steeds geen zwangerschap. Hoe komt dat ?

Wanneer zelfs bij een laparoscopie geen afwijkingen geconstateerd werd spreekt men van een onverklaarde infertiliteit.
Dit betekent dat er een probleem is dat men niet kan detecteren. Dit kan een heel subtiele stoornis van de eisprong zijn, van de functie van de eileiders, de bevruchting, een innestelingstoornis,...
Wanneer men dan overgaat naar IVF zijn de resultaten wel goed. Met andere woorden, deze behandeling is meestal in staat om de meeste van deze problemen toch te overbruggen.

Hoeveel dagen moet men zich seksueel onthouden voor de afgifte van sperma dat gebruikt zal worden voor IVF/ICSI ?

Ideaal kan men zich best drie dagen onthouden. Dit betekent niet dat men zo lang mogelijk moet wachten. Zowel een te lang als een te kort interval kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het sperma.

Is preventieve antibiotica (Zitromax) wel nodig bij mannen ?

Ja en neen. De inname van deze antibiotica is preventief. Wanneer men deze niet inneemt en men heeft op de dag van de productie een infectie kan dit, zeker bij IVF-behandeling, ervoor zorgen dat geen bevruchting optreedt. Het toedienen van de antibiotica is preventief om een behandeling alle kansen te geven. Het zou immers jammer zijn dat een volledige stimulatie in het water valt omwille van een infectie. De antibiotica wordt bovendien ook goed verdragen en veroorzaken geen bijkomende last voor de man.

Heeft de medicatie (Decapeptyl, humegon…) een negatieve invloed op de gezondheid ?

De korte-termijn effecten zijn het gevolg van de follikelgroei. Wanneer follikels groeien zal het oestradiolgehalte stijgen. Dit hormoon kan zorgen voor buikpijn, humeurigheid en depressie maar daarnaast zijn er geen schadelijke effecten. Een uitzondering hierop is het hyperstimulatiesyndroom. Dit is het enige ernstige neveneffect van de stimulatie.
Op lange termijn hebben studies nog niet uitgewezen dat een IVF stimulatie een schadelijk effect zou kunnen hebben.

Hebben kinderen vaker aangeboren afwijkingen indien de zwangerschap ontstaat na IVF of ICSI ?

Wat betreft IVF kan men bevestigen dat deze behandeling geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen met zich meebrengt. Wat betreft ICSI kan men stellen dat de techniek zelf veilig is. De kans echter op een chromosonale afwijking is afkomstig van het sperma dat men gebruikt voor de injectie. Wanneer men abnormale zaadcellen gaat injecteren is er een verhoogd risico op een abnormaal vruchtje, op een abnormaal kind. Wanneer het sperma extreem slecht is wordt dan ook een vruchtwaterpunctie geadviseerd.
Dit is ook de reden waarom na IVF en ICSI technieken meer afwijkingen gevonden wordt. Niet omwille van de techniek maar omwille van het gebruik maken van eventueel abnormale eicellen en zaadcellen.

Mag homeopathie (anti-allergie) verder worden gebruikt tijdens een hormonale stimulatie ?

Geen enkel probleem. Behalve de medicatie die ook in een zwangerschap te vermijden valt. Homeopathie is echter geen enkel probleem.
Het gebruik van medicatie moet echter afgewogen worden. Bepaalde producten die gebruikt worden bij de behandeling van astma kunnen bepaalde risoco’s met zich meebrengen maar een chronisch astma met een chronisch zuurstofgebrek is veel gevaarlijker voor de zwangerschap. Dit geldt eveneens voor diabetes, epilepsie, bloeddrukproblemen, depressie...
In deze gevallen is het effect van het niet behandelen van een aandoening tijdens de zwangerschap slechter dan de potentiële risico’s die men loopt wanneer men de medicatie inneemt.
Het al dan niet innemen van bepaalde producten kan men best overleggen met de behandelende arts.

Tot welke leeftijd kan men worden behandeld ?

Wanneer men behandeld wordt met eigen eicellen kan dit zolang men zelf nog eicellen produceert. De laatste jaren voor de menopauze vermindert echter de kwaliteit van de eicellen en wordt de kans op een zwangerschap ook verwaarloosbaar klein.
Eiceldonatie is dan ook de enige optie die overblijft.

Hoeveel pogingen kan men doen ?

Zoveel als medisch en psychologisch haalbaar is. Dit wil zeggen dat elk individueel geval apart wordt nagegaan. Gemiddeld zal men na zes pogingen overleggen over het al dan niet doorgaan met de behandeling. Bij sommige koppels is het toch nog aangewezen om verder te proberen, bij anderen raadt men het af.