birdtripreportpoland1997                                                                                           << home >>

 

POLAND july 1997

Hans Matheve, Martijn Huybrechts & Frederik Emmerechts, BELGIUM 

ITINERARY

 

 

Bialowieza

5 days

Biebrza

5 days

 

 

 

 

 

FULL SPECIES LIST (in dutch)

 

 

 

1

Fuut

 

Enkele op meer Semianowka

2

Aalscholver

1 op kanotocht

5 op meer Semianowka

3

Blauwe reiger

Overal

Overal

4

Purperreiger

1 op kanotocht

 

5

Grote zilverreiger

3 in Budy

 

6

Woudaapje

1 over Budy

 

7

Ooievaar

Overal

Overal

8

Zwarte ooievaar

Overal

1 te Bialowieza

9

Knobbelzwaan

1 in Budy

 

10

Grauwe gans

40 op kanotocht

 

11

Wilde eend

1 over Osowiec

Enkele op meer Semianowka

12

Wintertaling

1 te Osowiec

 

13

Rode wouw

Onderweg

 

14

Schreeuwarend

3 te Gugny

Overal

15

Zeearend

2 te Gugny, 2 te Budy

 

16

Buizerd

Overal

Overal

17

Wespendief

2 te Budy

Overal

18

Havik

1 op kanotocht

 

19

Sperwer

Overal

Enkele te Semianowka

20

Grauwe kiekendief

2 op kanotocht

1 te Bialowieza

21

Bruine kiekendief

 

Enkele te Pogorzelce

22

Boomvalk

 

Enkele te Bialowieza

23

Torenvalk

1 vanuit trein

Enkele onderweg

24

Hazelhoen

 

Enkele verspreid

25

Patrijs

 

3 te Semianowka

26

Kraanvogel

Overal

 

27

Meerkoet

Onderweg

 

28

Waterral

1 te Budy

1 te ???

29

Kwartelkoning

1 te Budy

Enkele verspreid

30

Kievit

Overal

Enkele te Semianowka meer

31

Poelsnip

7 te Budy

 

32

Houtsnip

1 te Budy

 

33

Kemphaan

 

Enkele te Semianowka meer

34

Wulp

 

2 te Bialowieza

35

Grutto

10 te Goniadz

 

36

Oeverloper

10 op kanotocht

2 te Semianowka meer

37

Kokmeeuw

onderweg

overal

38

Zilvermeeuw

 

1 op meer Semianowka

39

Visdiefje

 

Veel op meer Semianowka

40

Dwergstern

1 op kanotocht

Enkele op meer Semianowka

41

Zwarte stern

3 op kanotocht

Enkele op meer Semianowka

42

Witwangstern

 

Veel op meer Semianowka

43

Witvleugelstern

1 op kanotocht

 

44

Houtduif

Overal

Overal

45

Turkse tortel

 

Enkele centrum Bialowieza

46

Tortel

Enkele te Budy

Enkele in reservaat

47

Koekoek

Overal

Overal

48

Ransuil

1 te Budy

 

49

Ruigpootuil

 

1 in reservaat

50

Ijsvogel

 

1 te ???

51

Nachtzwaluw

2 te Budy

1 op camping

52

Hop

Enkele te Budy en Gugny

 

53

Draaihals

6 te Osowiec

1 in reservaat

54

Grote bonte specht

Overal

Overal

55

Kleine bonte specht

2 te Budy

Overal

56

Zwarte specht

1 te Budy

1 in reservaat

57

Drieteenspecht

 

2 in reservaat

58

Witrugspecht

 

1 langs boardwalk

59

Groene specht

1 te Budy

 

60

Grijskopspecht

1 te Goniadz

1 te ???

61

Gierzwaluw

Overal

Overal

62

Boerenzwaluw

Overal

Overal

63

Huiszwaluw

Overal

Overal

64

Oeverzwaluw

Veel op kanotocht

Overal

65

Boomleeuwerik

Overal

 

66

Veldleeuwerik

Overal

Overal

67

Boompieper

Overal

Enkele

68

Graspieper

Overal

Overal

69

Duinpieper

2 te Budy

 

70

Gele kwik

1 te Budy, 1 te Goniadz

Enkele te Semianowka meer

71

Witte kwik

Overal

Overal

72

Winterkoning

 

Overal

73

Heggemus

Enkele te Dobanz

Overal

74

Roodborst

Enkele te Dobanz

Overal

75

Blauwborst

2 te Budy

 

76

Zwarte roodstaart

1 te Goniadz

Enkele te Bialowieza

77

Gekraagde roodstaart

4 te Budy

Overal

78

Tapuit

 

Enkele te Semianowka, Bialowieza

79

Kramsvogel

2 te Goniadz, 2 op kanotocht

Overal

80

Merel

Overal

Overal

81

Zanglijster

2 te Dobanz

Overal

82

Grote lijster

Overal

 

83

Koperwiek

 

Enkele langs boardwalk, reservaat

84

Roodborsttapuit

 

2 te Pogorzelce

85

Paapje

Overal

Overal

86

Bosrietzanger

Overal

Overal

87

Kleine karekiet

Veel op kanotocht

Enkele

88

Spotvogel

Enkele te Goniadz en op kanotocht

Overal

89

Grote karekiet

2 op kanotocht

Enkele in park Bialowieza

90

Sprinkhaanzanger

Enkele op kanotocht en in Budy

Enkele te Pogorzelce

91

Snor

2 te Budy

Enkele

92

Rietzanger

Overal

Overal

93

Krekelzanger

 

Enkele verspreid

94

Waterrietzanger

1 op kanotocht, 1 te Gugny

1 te Pogorzelce

95

Braamsluiper

Overal

Overal

96

Grasmus

Overal

Overal

97

Sperwergrasmus

 

1 langs parkweg

98

Tuinfluiter

Enkele te Dobanz

Enkele

99

Zwartkop

Overal

Overal

100

Fluiter

Overal

Overal

101

Tjiftjaf

Overal

Overal

102

Fitis

Overal

Overal

103

Withalsvliegenvanger

 

Enkele verspreid

104

Bonte vliegenvanger

 

Enkele in reservaat

105

Kleine vliegenvanger

 

Enkele verspreid

106

Grauwe vliegenvanger

Overal

Overal

107

Goudhaantje

Overal

Enkele verspreid

108

Vuurgoudhaantje

Enkele te Budy

Enkele verspreid

109

Staartmees

7 te Budy

 

110

Kuifmees

Overal

Overal

111

Pimpelmees

Overal

Overal

112

Koolmees

Overal

Overal

113

Glanskop

Enkele te Budy

overal

114

Matkop

Overal

Overal

115

Zwarte mees

Overal

Overal

116

Taigaboomkruiper

2 te Dobanz

Overal

117

Boomklever

Enkele te Budy en Osowiec

Overal

118

Wielewaal

Overal

Enkele verspreid

119

Buidelmees

6 op kanotocht

 

120

Grauwe klauwier

Overal

Overal

121

Klapekster

Veel te Budy, op kanotocht, te Gugny

4 te Semianowka

122

Gaai

 

Overal

123

Raaf

1 te Budy

Overal

124

Roek

Overal

Enkele verspreid

125

Zwarte kraai

Overal

Overal

126

Bonte kraai

Overal

Overal

127

Kauw

Overal

Overal

128

Ekster

Overal

Overal

129

Notenkraker

4 te Budy

Enkele verspreid

130

Spreeuw

Overal

Overal

131

Huismus

Overal

Overal

132

Ringmus

Enkele te Goniadz

Overal

133

Europese kanarie

1 te Goniadz

Enkele Te Bialowieza

134

Kneu

Overal

Overal

135

Groenling

Veel te Budy

Overal

136

Putter

10 te Goniadz

Overal

137

Sijs

Veel te Budy

Overal

138

Vink

Overal

Overal

139

Goudvink

Enkele te Budy

Enkele verspreid

140

Appelvink

5 te Osowiec

Overal

141

Kruisbek

Overal

Veel in park

142

Roodmus

2 te Budy, 1 op kanotocht

3 te Bialowieza

143

Geelgors

Overal

Overal

144

Rietgors

Overal

Overal

145

Grauwe gors

 

1 te Semianowka meer

 

 

 

 

 

Aantal

119

121

 

 

 

<< home >>