1 Dijksterhuis E.J. (ed.), The Principal Works of Simon Stevin, vol I, Mechanics (N.V. Swets & Zeitlinger, Amsterdam 1955)

2 Schouteet A., De afkomst van Simon Stevin en diens werkkring in Vlaanderen, Handelingen van het Genootschap "Société d'Emulation" te Brugge 80 (1937) 137-146

3 Inschrijvingsregister van het kloveniersgilde van Sint-Barbara te Brugge over de jaren 1545-1561, pag. 24 nr 2 ( vermeld als mededeling in E.J. Dijksterhuis, Simon Stevin, (`s Gravenhage, Martinus Nijhoff (1943))

4 Van Hercke, J.J., La Jeunesse de Simon Stevin et les troubles de la Réforme, Ciel et Terre 58 (1924) No 1

5 Vermeld als mededeling in E.J. Dijksterhuis, Simon Stevin, (`s Gravenhage, Martinus Nijhoff (1943))

6 Dijksterhuis E.J. (ed.), The Principal Works of Simon Stevin, vol I, Mechanics (N.V. Swets & Zeitlinger, Amsterdam 1955),

7 Brugge in de Geuzentijd, Bijdrage tot de Geschiedenis van de Hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16de eeuw. Herdenking Oostvlaamse Synode (8 en 9 mei 1582) Brugge, mei 1982, redactie Dirk van der Bauwhede en Marc Goetinck. (We danken Dr. J. Scheerder voor het ter beschikking stellen van dit werk)

[8] Waar is Simon Stevin gestorven? in Nieuw Archief voor Wiskunde, Amsterdam 1898, III, 2[e] serie)