EEN GENEALOGIE VAN EEN FAMILIE VANDEN BERGHE UIT BRUGGEEEN GENEALOGIE VAN EEN FAMILIE VANDEN BERGHE UIT BRUGGE

De familienaam VANDEN BERGHE komt voor in practisch elke Vlaamse gemeente. Genealogisch onderzoek verrichten naar die naam is dan ook meestal niet gemakkelijk. De familie die we hier voorstellen heeft zijn wortels in de stad Brugge. De oudste gevonden voorouder van dit geslacht vinden we terug in een doopakte van 1676. Vermoedelijk is dit eerste ouderpaar een tijdje voordien zich komen vestigen in Brugge. Met dit document hopen we reacties van andere onderzoekers te krijgen, die ons misschien hogerop kunnen helpen. Tevens hebben we ons in het opzoekingswerk hoofdzakelijk beperkt tot de rechtreekse lijn. Er kunnen uiteraard nog afstammelingen van diezelfde eerste voorouders in leven zijn die afstammen van andere takken uit die genealogie. Ook hier hopen we informatie en aansluiting bij die takken te kunnen verwezenlijken .Ons onderzoek heeft zich vooral gebaseerd op akten van de burgerlijke stand uit Brugge en omstreken , op parochieregisters van diezelfde streek , op enkele beschikbare staten van goed en op enkele bestaande volkstellingen.

I. Joannes Baptiste VANDEN BERGHE x Anna Maria DE VOS

Dit paar kennen we als de ouders van :

1. Joannes Baptiste: gedoopt op 23 november 1676 te Brugge in de parochie Sint-Gillis; de doopheffers zijn Petrus Fournois in de naam van Joannes Baptistus De Vos en Catharina Coremans. -- (volgt onder II)

Het feit dat de peter, die familie is van de moeder, niet aanwezig was laat vermoeden dat de ouders in Brugge zijn komen wonen. Hun namen komen ook voor in de Staten van Goed [1]opgemaakt bij het overlijden van hun kleinzoon Adriaan (zie onder III)

II. Joannes Baptiste VANDEN BERGHE x Maria RAUWS

Joannes Baptiste en Maria huwden te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 24 november 1702; getuigen zijn Joannes Rauws en Antonius Baert. Op 26 juli 1746 werd een Joannes Vanden Berghe begraven op diezelfde parochie. Uit de overlijdensakte is niet op te maken of het de echtgenoot van Maria Rauws is.

Uit hun huwelijk werden minstens drie kinderen geboren:

1. Maria Joanna : werd op 11 oktober 1703 geboren en de volgende dag gedoopt te Brugge (parochie Onze Lieve-Vrouw); doopheffers zijn Joes Baptista Vanden Berghe en Maria ..... Zij huwde op 8 november te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) Franciscus Van Tours; getuigen zijn Franciscus Stevens en Adrianus Vanden Berghe.

2. Adrianus Jacobus :werd geboren en gedoopt te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 7 augustus 1706;doopheffers onleesbaar. -- (volgt onder III).

3. Joes Baptiste: werd geboren en gedoopt op 8 januari 1709 te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw); doopheffers zijn Joes Baptiste de Rijckere en Anna Vanden Berghe. We weten dat een Joannes de Rijckere op 4 mei 1700 huwde met een Anna Catharina Vanden Berghe te Brugge op de parochie Onze-Lieve-Vrouw. Vermoedelijk zijn dit de doopheffers. Tevens weten we dat Anna Maria Vanden Berghe, echtgenote van Joannis begraven is met een gezongen mis op 29 november 1741 in de Onze-lieve-Vrouw kerk. Verdere gegevens over dit echtpaar zijn er te Brugge niet te vinden.

III. Adrianus Jacobus VANDEN BERGHE
x a) Petronella Isabella VAN DER HEYDEN

x b) Petronilla Jacoba WATERLOOS

Adrianus en Petronella huwden te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 6 oktober 1733. Getuigen zijn Franciscus Stevens en Petrus Bruggeman. Petronella Isabella Vanderheyden werd te Brugge (parochie Sint-Gillis) gedoopt op 11 juli 1702 als dochter van Guilielmus Vanderheyden en Petronilla Seye. Uit de Staten van Goed [2] bij het overlijden van Petronella in 1750 , blijkt dat Guilielmus of Willem Van der Heyden overleden is op 4 mei 1712. Merken we tevens op dat de getuige Petrus Bruggeman op 13 februari 1721 te Brugge (parochie Sint-Salvator) huwde met een Petronilla Seye. Hij was dus de stiefvader van de bruid. De gehuwden sloten een huwelijkscontract af op 27 september 1733 bij notaris Pieter Jessens[3] te Brugge. Hun getuigen zijn hierbij dezelfde als bij hun huwelijk enkele dagen later. Uit dit contract blijkt dat Adrianus de zoon is van Jan en verwekt is bij Marie Rauws. Hij wordt poorter van de stad genoemd. De afstamming van Petronella (hier Pieternelle genoemd) wordt hier ook aangegeven. Adrianus is plankenzager (scieur de long) van beroep. Uit dit huwelijk sproten acht kinderen:

1. Petronilla Dominica: werd geboren en gedoopt onder voorbehoud te Brugge (parochie Sint-Anna) op 15 september 1734; doopheffers zijn Carolus Plancke en Maria Jacoba de gersem.

2. Maria Theresia: werd geboren en gedoopt te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 16 januari 1736; doopheffers onleesbaar.

3. Jacobus Franciscus: werd geboren en gedoopt te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 30 juli 1737; doopheffers zijn Jacobus Van Damme en Anna Bavii

.

4. Franciscus Joannes Jacobus: werd geboren en gedoopt te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 5 februari 1739; doopheffers zijn Joannis Janssens en Angola Van der Heyden.

5. Jacobus Franciscus: werd gedoopt te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 30 maart 1741; doopheffers zijn Jacobus Van Damme en Anna Bavii.

6. Isabella Francisca: werd gedoopt te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 27 maart 1744; doopheffers zijn Jacobus Goetgebeur en Catharina Heyntiens.

7. Joannes Baptistus: werd gedoopt te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 26 mei 1746; doopheffers zijn Joannes Casteleyn en Joanna Vauw. --(volgt onder IV).

8. Maria Barbara; werd geboren en gedoopt op 30 oktober 1747 te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw); doopheffers zijn Petrus Ludovicus Pattijn en Maria Barbara Maeijens.

Op 25 juli 1750 overleed te Brugge Petronilla Van der Heyden, 49 jaren oud. In het Brugs stadsarchief vinden we haar Staten van Goed [4]Hierin wordt ze `'poortresse deze stadt Brugge`` genoemd. Als voogden voor de minderjarige kinderen treden op Andries Rauw, zoon van Andries, oom van de wezen en François Vanderheyden, tevens oom van de wezen. In leven zijn: Marie Thérèse (14 jaar), Frans (12 jaar), Isabelle (7 jaar), Jan ( 5 jaar) en Marie Barbara ( 3 jaar). De inboedel op de sterfdag wordt als volgt omschreven:

-huisraad en kleren geschat op 29 pond, 15 schellingen, 4 grooten.

-juwelen geschat door zilversmid Frans Gevaerts op 14 ponden, 4 schellingen, 4 grooten.

-contanten in courant geld: 34 ponden, 17 schellingen, 10 grooten.

- zilvergeld: 53 ponden, 13 schellingen, 4 grooten.

Op 29 oktober 1750 huwde Adrianus voor een tweede maal met Petronilla Jacoba Waterloos te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw); getuigen bij dit huwelijk zijn Andrea Rauws en Joannis Franciscus Houvenaegel. Petronilla is dochter van Geeraert en Roosalde Lanoije. Er werd een huwelijkscontract opgesteld door notaris Franciscus Ignace Beyts; het contract is medeondertekend door Joannes Beyts, kapelaan van Onze-Lieve-Vrouw en door Guillielmus Goossens.

Uit dit huwelijk ontsproten nog drie kinderen:

9. Petrus Adrianus: werd geboren en gedoopt op 7 augustus 1751 te Brugge (parochie Sint-Salvator); doopheffers zijn Franciscus Vermeesch en Francisca Pollet

.

10. Adrianus Jacobus: werd geboren en gedoopt op 3 mei 1753 te Brugge (parochie Sint-Salvator); doopheffers zijn Joannes Mahieu en Anna Bauwens. Adrianus overleed op vijfjarige leeftijd te Brugge op 30 apri1758 en werd er begraven op 1 mei.

11. Joanna Francisca Regina: werd geboren en gedoopt op 7 juli 1755 te Brugge (parochie Sint-Salvator); doopheffers zijn Josephus Paternoster en Suzanna Altemers.

Op 26 maart 1756 overleed op 50 jarige leeftijd Adrianus. Hij wordt begraven op 29 maart in de parochie Sint-Salvator. Hier wordt ook een Staten van Goed [5]opgesteld. Hierin worden ouders en grootouders van Adrianus vermeld. Als voogden worden Carel Rauws en Francois van der Heyden vermeld voor de kinderen uit het eerste huwelijk, t.w. Pieternelle Dominica (22 jaar), Marij Therese (21 jaar), Franciscus Joannes (17 jaar), Isabella Francisca (12 jaar), Joannes Baptista (10 jaar) en Marie Barbara (9 jaar). Als voogden voor de kinderen uit het tweede huwelijk vinden we .... Rauws en Joannes de Ka; de volgende kinderen worden opgesomd: Pieter (5 jaar), Adrianus Jacobus (3 jaar) en Joanna ( 9 maanden).

IV. Jean Baptiste VANDEN BERGHE
x Aldegunde Brigitta DELCOUR

Jean Baptiste en Aldegunde huwden te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 18 september 1774. Getuigen waren Joannes Delcourt en Cornelius De Nolf. Aldegundis Brigitta Delcour werd geboren te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 3 augustus 1751 als dochter van Jacobus en Anne Marie Solliaert; bij haar doopsel waren de peter en meter respectievelijk Jacobus Solliaert en Maria Catherina Delcour. Uit dit huwelijk kennen we zes kinderen:

1. Theresia Petronilla: werd geboren te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 16 januari 1776 om 11 uur 's nachts. Zij werd op 17 januari gedoopt. Doopheffers waren Joannes Delcour en Petronilla Dominica Vanden Berge. Ze overleed te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 12 juli 1794, 19 jaar oud.

2. Isabella Theresia: werd te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) geboren op 16 november 1778 om 8 uur 's morgens. Ze werd dezelfde dag gedoopt. Doopheffers waren Petrus Steensmaeght en Isabella Vanden Berghe.

3. Marie Theresia: werd geboren te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) op 9 oktober 1781 kwart na tien 's avonds. De volgende dag werd ze gedoopt; doopheffers waren Jacobus Timmerij en Anna Maria de Ruijtere, die verklaarde niet te kunnen schrijven.

4. Petrus Josephus: werd te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) geboren op 19 mei 1784 's morgens om kwart na tien; hij werd er dezelfde dag gedoopt; doopheffers zijn Ludovicus Delcour, oom van het kind en Joanna Loncke; zowel de vader als de getuigen tekenden de akte. --(volgt onder V)

5. Joannes Antonius: werd te Brugge (parochie Onze-Lieve-Vrouw) gedoopt op 13 juni 1789; doopheffers zijn Joannes Baptista Druwel en Isabella De Smidt, echtgenote Franciscus Wets. Op 20 februari 1791 overleed hij en werd de volgende dag begraven in dezelfde parochie.

6. Joannes: volgens de registers van de volkstelling 1814 geboren 1794.

Op 30 juni 1812 overleed Jean Baptiste Vanden Berghe; in zijn overlijdingsakte wordt hij vermeld als `'serrurier`` (slotenmaker) en wonende in de `'rue des tanneurs noirs 46'' (Zwarte Leerlooiersstraat). Zijn overlijden werd aangegeven door Pierre Plancke, wever en Charles de Voldere, politie sergeant. Op 29 december 1815 wordt door diezelfde twee personen het overlijden aangegeven van Aldegonde Delcour, wonende in de `'rue des tanneurs noirs 48``. In de registers van de volkstelling van 1814 vinden we op het adres Zwarte Leerlooierstraat 48 de volgende inwoners: Dalcour Aldegonda (64 jaar en wed. Vandenberghe J.) dagloonster en huurder van het pand; Vandenberghe Maria (34 jaar), dochter en naaister; Vandenberghe Joannes (20 jaar) zoon en wever; Vandenberghe Petrus (31 jaar) onderhuurder en kleermaker met zijn zonen Ludovicus (6 jaar), Leopoldus (5 jaar) en zijn dochter Adela (2 jaar); -- dit is het vierde kind van Aldegonde met zijn kinderen, die we zullen terugvinden onder V; merk wel op dat de naam van het tweede kind Leopoldus niet klopt; in feite heette het Napoleon -- tevens woonde er als onderhuurder Baudens Coletta (21 jaar), kantwerkster.

V. Pierre Joseph VANDEN BERGHE x
a) MARIE JOSEPH BAUW

b) MARIA LUDOVICA HINDERICKX

Pierre Joseph en Marie Joseph huwden te Brugge op 30 juni 1808; in de huwelijksakte wordt Pierre als kleermaker vermeld. Marie Joseph Bauw is geboren te Brugge op 23 augustus 1783 als dochter van Ludovicus, in leven bakker, maar overleden te Brugge op 27 september 1790 en van Joanna Van Ockerhout. Tijdens de volkstelling van 1814 woonde deze Joanna Van Ockerhout in dezelfde straat als de moeder van Pierre Joseph ,nl. de Zwarte Leertouwerstraat op nummer 55. Bij het huwelijk waren er vier getuigen: Joseph Brunée (28 jaar) kleermaker, Louis Delcour (55 jaar) garenkaarder en oom van moeders zijde van Pierre, Jean Bauw (22 jaar) schoenmaker en broer van Marie Joseph en Frans Vanderbeke (40 jaar) behanger. Allen tekenden de huwelijksakte. Uit dit huwelijk kennen we drie kinderen:

1. Louis Joseph: werd geboren in de Zwarte Leertouwerstraat 48 op 6 maart 1809; hij werd aangegeven op de BS door Louis Delcour (66 jaar) garenkaarder en Jean Claerhoudt (40 jaar ) bediende. Op 5 juni 1835 huwde Louis Joseph, timmerman, te Brugge met Maria Theresia De Meyer (38 jaar) strijkster (geboren op 15 frimair an 5 of 5 december 1796), dochter van Josephus De Meyer (74 jaar) wever en Isabella Vermeisch (overleden); getuigen bij dit huwelijk zijn:Josephus Fleurman (66 jaar) wever, Ludovicus De Clerck, schoenmaker (43 jaar) , kozijn van de bruidegom, Desiderius De Meyer (30 jaar), broer van de bruid en Emanuel Dupuis (71 jaar), oom van de bruid.

2. Napoleon Eloi: werd geboren te Brugge op 1 december 1810; getuigen op de BS zijn Jean Bauw (25 jaar) schoenmaker en Innocent Van Uxem (54 jaar) kuiper; allen tekenden de akten.--volgt onder VI--

3. Adèle Virginie: werd geboren te Brugge op 27 maart 1813; zij werd in de BS aangegeven door François Moulaert (23 jaar) schrijver en Jean Maezeman (36 jaar)

Op 10 september 1815 overleed te Brugge Maria Josepha Bauw. Zoals uit bovenstaande blijkt woonde Pieter Joseph in 1814 in hetzelfde huis als zijn moeder. Hij huwde een tweede maal met Maria Ludovica Hinderickx. Dit huwelijk greep plaats te Brugge op 3 januari 1821; Maria Ludovica werd geboren te Brugge op 2 prairial an 5 (21 mei 1797) en zal er ook sterven op 21 september 1878. Zij was de dochter vsn Ciprianus, werkman en Theresia Devré. Als getuigen bij hun huwelijk vinden we Pieter Van Lede (55 jaar) `'bleeker``, Ludovicus Delcour (68 jaar), `'wollecammer``, oom van de bruid, Joannes Demuynck (29 jaar) kleermaker en Alexander Keirssemaecker (60 jaar) scheepstimmerman. De bruid kon de akte niet tekenen. Uit dit huwelijk ontsproten volgens de tienjaarlijkse tabellen van de BS minstens acht kinderen; het echtpaar woonde in de Vispaanstraat 27.

4. Catharina Francisca geboren op 8 november 1821;

5. Joannes geboren op 14 juli 1823;

6. Marie geboren op 22 februari 1825;

7. Augustinus geboren op 1 februari 1827;

8. Franciscus Joannes : werd geboren te Brugge op 16 april 1829; aangevers waren Jacobus Cosemans, werkman (24 jaar) en Carolus de Voldere, `'schaedebeletter`` (74 jaar). Hij huwde te Brugge op 25 mei 1855 met Maria Joanna Geers; hij wordt vermeld als steenhouwer en zij als `'wasschers``. Zij is geboren te Brugge op 30 juli 1830 als dochter van Jacobus, machinist en Angela Horé, kantwerkster. Getuige is o.a. Pieter Verstraete (55 jaar) kleermaker en oom van de bruid; de andere getuigen zijn geen bloedverwanten.

Zij woonden in de Vischpaenstraat nr 74. Uit dit huwelijk kennen we o.a. de volgende kinderen:

a) Frédéric geboren te Brugge op 18 januari 1863;

b) Leon geboren te Brugge op 5 juli 1867;

c) Marie geboren op 30 januari 1870;

9. Sebastianus geboren op 6 juli 1831;

10 .Julianus geboren op 28 januari 1837;

11. Rosalie geboren op 6 juli 1839;

Op 31 augustus 1854 overleed Petrus Vanden Berghe, vrouwekleermaker, 70 jaar oud; hij woonde toen in de Vispaanstraat 12. Aangevers zijn Franciscus Vanden Berghe, steenhouwer, (25 jaar) zoon van de overledene en Joannes Goethals, (30 jaar), huisschilder en geen bloedverwant; als doodsoorzaak staat in de rand van de akte `'Crachs de sang``.

VI. Napoleon Eligius VANDEN BERGHE x Maria Theresia LORMAN

Napoleon en Maria Theresia huwden te Brugge op 3 juli 1840. In de huwelijksakte lezen we dat Napoleon kleermaker is. Maria Theresia is kantwerkster en is tevens geboren te Brugge op 30 december 1814 als dochter van Franciscus (59 jaar), metserdiender en Helena Dupan (57 jaar) werkster. Getuigen bij het huwelijk zijn Ludovicus Vanden Berghe (32 jaar) timmerman en broer van de bruidegom, Petrus Meulebrouck (30 jaar) schoenmaker en zwager van de bruidegom, Paulus Dupan (41 jaar) metser en oom van de bruid en Bartholomeus Fremault (30 jaar) kleermaker , geen bloedverwant. Het echtpaar woonde in de Peperstraat nr 13 en nr 40 en had minstens negen kinderen

1. Julianus Leopold: werd geboren te Brugge op 5 februari 1841; getuigen zijn Petrus Vanden Berghe (55 jaar) kleermaker en Frank De Koninck, (70 jaar), hovenier. De vader tekende de akte niet. Hij huwde te Brugge op 30 mei 1862 Adèle Isabelle Rosalia Vanden Berghe, hovenierster, geboren te Brugge op 6 juni 1836 als dochter van Ludovicus Franciscus en Isabella Verstraete. Als getuigen bij dit huwelijk treden op Pieter Meulebroeck (52 jaar) schoenmaker en oom van de bruidegom, Victor Lebrun (31 jaar), garde municipal en kozijn van de bruidegom, Henry Glibert (30 jaar) herbergier en oom van de bruid en Eugène Jacobs (22 jaar) wever en geen bloedverwant. Dit echtpaar had vijf dochters

a) Léonie geboren te Brugge op 11 augustus 1862;

b) Marie geboren te Brugge op 16 september 1864;

c) Eulalie geboren op 19 september 1866;

d) Adèle geboren op 30 novmeber 1867;

e) Pharaïlde geboren op 29 januari 1870;

2. Marie Theresia: werd geboren te Brugge op 3 juli 1842; getuigen zijn Eugenius Lorreman (30 jaar) werkman en Henricus Bauw (36 jaar); niemand tekende de geboorteakte.

3. Prudence : werd te Brugge geboren op 21 december 1843; getuigen zijn Louis Vanden Berghe (34 jaar) ,timmerman en Jacobus Minne (60 jaar), werkman; alleen Louis tekende de akte.

4. Philemena Theresia: werd geboren te Brugge op 16 maart 1845; getuigen zijn Bartholomeus Fremault (30 jaar), kleermaker en Joannes Van de Walle (50 jaar), werker; alleen Fremault tekende.

5. Louis Philippe: werd geboren te Brugge op 14 maart 1846; getuigen zijn Philippe Mailaert (47 jaar) en Carolus Wilhelm (21 jaar), meubelmaker; niemand tekende de akte.--volgt onder VII--

6. Dominicus Carolus; werd geboren te Brugge op 31 augustus 1848; getuigen waren Dominicus Barremaecker (22 jaar) kleermaker en Amilcar Huyghe (50 jaar) schilder. Op 12 april 1872 huwde Dominicus met Sylvie Marie Clevers te Brugge; in de huwelijksakte wordt hij vermeld als smid en zij als kantwerkster; zij is geboren te Brugge op 5 november 1845 als dochter van Albertus en Coleta Fonteyne. In hun huwelijksakte erkennen zij als dochter Léontine Marie Silvie Clevers die geboren werd te Brugge op 19 maart 1864. Getuigen bij het huwelijk zijn Charles Vanden Berghe (22 jaar), schoenmaker en broer van de bruidegom, Charles Clevers (30 jaar), werkman en broer van de bruid, Joseph Fonteyne (75 jaar), wever en oom van de bruid en Karel Roose (30 jaar), werkman , geen bloedverwant. Dominicus en Charles ondertekenden de akte.

Tezamen met de reeds vermelde Léontine had dit echtpaar nog de volgende kinderen:

a) Léontine

b) Leopoldine geboren te Brugge op 3 augustus 1872;

c) Auguste geboren te Brugge op 9 oktober 1874;

d) Charles geboren te Brugge op 6 maart 1877;

e) Dominique geboren te Brugge op 7 september 1879;

f) Rosalie geboren te Brugge op 24 maart 1881;

g) Arthur geboren te Brugge op 23 april 1884;

h) Marie geboren te Brugge op 24 april 1887;

7. Adolphus Joannes: geboren te Brugge op 2 juni 1850; getuigen zijn Joannes Morbé (27 jaar) werkman en Petrus Caster (25 jaar) werkman;

8. Carolus Franciscus: werd geboren te Brugge op 3 juni 1852 en overleed er ook op 27 december 1923; getuigen bij de geboorteaangifte zijn Carolus Rosseneu (22 jaar), kleermaker en Jan Hollebeke (20 jaar), werker. Carolus huwde te Brugge op 21 oktober 1871 met Amelie Nathalie Craye; hij wordt vermeld als schoenmaker en zij als kantwerkster. Amelie werd te Brugge geboren op 3 januari 1854 als dochter van Joannes en Xaveria Smissaert. Getuigen bij dit huwelijk waren Peter Meulebroeck (61 jaar), schoenmaker en oom van de bruidegom, Louis Vanden Berghe (25 jaar), kleermaker en broer van de bruidegom, Pieter Vanden Driessche (53 jaar), schoenmaker en kozijn van de bruidegom en Pieter Vanheerswijnghles (21 jaar),schilder en geen bloedverwant. Alle aanwezigen tekenden behalve de laatste twee getuigen. Uit dit huwelijk kennen we een ganse rij kinderen, die allen te Brugge zijn geboren:

a) Charles geboren op 25 maart 1872;

b) Amelie geboren op 6 maart 1874;

c) Julie geboren op 30 juni 1875;

d) Amelie geboren op 8 februari 1878;

e) Désiré geboren op3 juli 1880;

f) Leopold geboren op 2 december 1881;

g) Celine geboren op 10 januari 1885;

h) Marie geboren op 10 maart 1888;

i) François geboren op 28 mei 1890;

9. Frederikus Leopoldus Franciscus: geboren te Brugge op 6 februari 1855; getuigen waren Franciscus Vanden Berghe (26 jaar) steenhouwer en Josephus De Vos (25 jaar) koetsier.

Napoleon overleed te Brugge op 28 februari 1884 en Marie overleed tevens te Brugge op 19 november 1897.

VII. Louis Philippe VANDEN BERGHE x Maria Anna DANEELS

Louis Philippe en Maria Anna huwden te Brugge op 22 januari 1868. In de huwelijksakte lezen we dat Louis Philippe kleermaker is. Maria Anna is kantwerkster en is tevens geboren te Brugge op 2 november 1844 als dochter van Joannes (60 jaar) boekdrukker en Anna Schoone (58 jaar) huishoudster. Getuigen bij het huwelijk zijn Pieter Meulebrouck (57 jaar) schoenmaker en oom van de bruidegom, Leopold Daneels (36 jaar) letterzetter en broer van de bruid, Louis Accart (30 jaar) letterzetter en zwager van de bruid en Petrus Dumolin (43 jaar) meester boekbinder en geen bloedverwant. Het echtpaar woonde achtereenvolgens in de Langestraat B114 en A99 en in de Stoelstraat A8. Ze hadden minstens vier kinderen:

1. Camille François: werd te Brugge geboren op 1 juni 1869; getuigen bij de geboorteaangifte zijn Napoleon Vanden Berghe (59 jaar) kleermaker en grootvader en Louis Langbeen (36 jaar) boekdrukkersgast. Noch de vader, noch de grootvader tekenden de akte. Op 30 juli 1869 overleed te Brugge Camille François; aangevers waren Joannes Piesens (72 jaar) en Leopold Gilsail (78 jaar) (geen bloedverwanten).

2. Adèle Louise: werd geboren te Brugge op 6 oktober 1870; getuigen waren Louis Geldhof (25 jaar) blekslager en Dominique Vanden Berghe (22 jaar) smid. Ook hier tekende de vader de akte niet. Zij huwde met Léon Ferdinande en overleed te Brugge op 1 januari 1945.

3. Julien Adolphe: werd geboren te Brugge op 3 februari 1873; getuigen bij de aangifte zijn Frédéric Dobbelaere (24 jaar) koopman en Félix Allaert (63 jaar) werkman; niemand tekende de akte.--volgt onder VIII--

4. Marie Louise Josephine : werd geboren te Brugge op 25 juni 1875; getuigen bij de geboorteaangifte zijn Charles Vanden Berghe (34 jaar) smid en Désiré De Witte (24 jaar) kleermaker; niemand tekende de akte. Zij huwde Louis Gustave Marie Minne en overleed te Brugge op 28 december 1959.

Louis Philippe overleed te Brugge op 24 februari 1915 terwijl Maria ook te Brugge overleed op 9 januari 1927.

VIII. Julien Adolphe VANDEN BERGHE
x Leonie Octavie TAVERNIER

Julien en Leonie huwden te Brugge op 8 december 1896; getuigen zijn Leon Ferdinande, letterzetter (32 jaar), zwager van de bruidegom, Adolf Hoppe (41 jaar), winkelier, oom van de bruidegom, Charles Tavernier (30 jaar), zinkbewerker, broer van de bruid en Leopold Clyncke (39 jaar), hovenier, `'cosijn`` van de bruidegom. In de huwelijksakte lezen we dat Julien blikslager is en zoon van Louis Philippe, (50 jaar) kleermaker en van Marie Anne Daneels, (52 jaar) huishoudster. Leonie Octavie Tavernier is kantwerkster en is geboren te Brugge op 18 november 1872. Zij is de dochter van Louis Valentin Tavernier (59 jaar), mandemaker en van Marie Thérèse Andries (65 jaar), huishoudster. Het echtpaar woonde achtereenvolgens in de Kersenboomstraat 8 en 10 en in de Langestraat 51 en 57. Ze dreven er handel in `'Verlakt, Gleiers, IJzerwaren, Speelgoed en Reisartikelen``. In de huwelijksakte erkennen ze Blanche-Marie Tavernier, geboren te Brugge op 11 maart 1895 als hun wettige dochter. Tezamen met die dochter had het echtpaar negen kinderen:

1. Blanche Marie geboren te Brugge op 11 maart 1895 en overleden te Brugge op 14 mei 1945. Ze was gehuwd met Emile Pollet en had vijf kinderen.

2. Louise Octavie geboren te Brugge op 26 januari 1897 en overleden te Brugge op 23 augustus 1982. Ze was gehuwd met Edmond Alphonse Pringier, kolenhandelaar. Het echtpaar had geen kinderen.

3. Charles Julien geboren te Brugge op 26 juni 1899 en overleden te Brugge op 10 mei 1967. Hij was werkleider aan de technische dienst van de stad Brugge. Hij was gehuwd met Alice Traens en had twee dochters:

a) Monique Thérèse geboren te Brugge op 28 april 1930 en gehuwd met Bernard Joye;

b) Juliette Godelieve geboren te Brugge op 10 februari 1934 en gehuwd met Camille Lebrun;

4. Gerard Martin geboren te Brugge op 7 juli 1901 en overleden te Brugge op 24 januari 1974. Hij was gehuwd met Angela Gabrielle De Rycke en was tewerkgesteld als justeerder bij de dienst voor het ijken en controleren van gewichten. Het echtpaar had vier kinderen:

a) Jeannine Thérèse geboren te Brugge op 3 juni 1932 en gehuwd met André Vermeersch. Zij hebben één dochter.

b) Christiane Godelieve geboren te Brugge op 27 januari 1934 en gehuwd met Camiel Van Kerrebroeck. Zij hebben geen kinderen.

c) Jean-Pierre geboren te Brugge op 11 augustus 1943 en gehuwd met Carine De Vloo. Zij hebben twee zonen, Filip en Kristof.

d) Franky Omer geboren te Brugge op 7 februari 1946 en gehuwd met Gilberte De Vloo. Ze hebben twee zonen, Stephan en Frederik.

5. Lucien Julien geboren te Brugge op 21 juli 1903. Hij was gehuwd met Reneé Céline Régibot. Zij hebben één dochter. Hij was leraar Germaanse talen aan het Koninklijk Atheneum te Leuze.

6. Florent Martin geboren te Brugge op 19 juli 1905 en overleden te Gent op 8 november 1965. Hij was gehuwd met Dansercoer Lucie Emilie en was ijkmeester. Zij hebben twee kinderen:

a) Alain Julien geboren op 13 februari 1934 en gehuwd met Julienne Decouttere. Hij was kolonel-geneesheer bij het Belgische leger. Nu is hij directeur van het Ziekenhuis "Institut Moderne" te Gent. Het echtpaar heeft vier kinderen: Sophie, Thierry, Silvie en Regine.

b)Annie Leonie geboren op 8 augustus 1938 en gehuwd met François Brunet. Het echtpaar heeft drie kinderen in leven.

7. Rodolphe Ferdinand geboren te Brugge op 8 november 1907

· volgt onder IX--

8. Maurice Jean geboren te Brugge op 14 juli 1909 en overleden te Blankenberge op 21 december 1989. Hij was gehuwd met Simonne Janssens en oefende vooreerst net zoals zijn vader het beroep van blikslager uit. Nadien was hij magazijnier.. Zij hadden geen kinderen

9. Pierre geboren te Brugge als zevende zoon. De koning was peter. Hij stierf op jeugdige leeftijd.

Julien stierf te Brugge in zijn huis in de Langestraat 51 op 11 juni 1962 terwijl Leonie daar ook overleed op 19 juni 1954.

IX. Rodolphe (Rudolf) Ferdinand VANDEN BERGHE x
a) Marie Josephine DELPORTE

b) Anna Marie VAN WONTERGHEM

Rodolphe en Marie-Josephine huwden te Sint-Kruis op 3 april 1934. Zij woonden achtereenvolgens op de Moerkerksche steenweg 192 te Sint-Kruis, in de Kersenboomstraat 8 , in de Stijn Streuvelsstraat 55 en de Lange rei 25 te Brugge. Rodolphe was onderwijzer en oefende zijn beroep o.a. uit in de lagere afdeling van het Sint-Leo college te Brugge. In 1947 werd hij benoemd tot schoolhoofd van de Stadsjongensschool I te Brugge, een functie die hij waarnam tot aan zijn inruststelling. Hij was een reserve-officier van het Belgische leger en nam deel aan de 18-daagse veldtocht in 1940. In 1945 was hij actief in Noord-Ierland bij de heroprichting van het Belgische leger en bij de bezetting van het verslagen Duitsland. Marie-Josephine is te Sint-Kruis geboren als dochter van Jules Corneel Delporte (timmerman, muzikant bij het vierde linie regiment) en van Magdalena Salomé. Ze oefende korte tijd het beroep van onderwijzeres uit. Tezamen hadden ze twee kinderen:

1. Godelieve Magdalena Leonie: werd geboren te Brugge op 8 juni 1936; peter was Julien Vanden Berghe en meter was Magdalena Salomé. Ze huwde te Brugge met André Blontrock. Beiden zijn onderwijzer. Het echtpaar heeft twee zonen

2. Guido Jules Charles geboren te Brugge op 24 augustus 1945; peter was Jules Delporte en meter was Léonie Tavernier --volgt onder X--

Op 16 september 1951 stierf Marie-Josephine aan kanker in de Sint-Jozefskliniek te Brugge. Zij werd in de Sint-Gilliskerk te Brugge begraven op 20 september.

Rudolf huwde een tweede maal met Anna Marie Van Wonterghem. Rudolf en Anna huwden te Brugge op 13 augustus 1954. Zij woonden achtereenvolgens in de Lange Rei 25, in de Stijn Streuvelsstraat 55 en in het Rusthuis Jerusalem in de Stijn Streuvelsstraat 1bis. Op 30 december 1982 overleed Rudolf in het rusthuis. Hij werd begraven in de Sint-Anna kerk op 5 januari 1983.

X. Guido Jules Charles VANDEN BERGHE
x Magdalena Franciscus Clementina VAN hAECHT

Guido en Magda huwden wettelijk te Mechelen op 24 mei 1969 en kerkelijk in de Sint-Jan Berchmans kerk te Mechelen op 5 juli 1969. Magda werd geboren te Mechelen op 23 november 1946 als dochter van Eduard Van haecht en Anna Van Reydt. Het echtpaar woonde achtereenvolgens te Ledeberg, IJzerweglaan 8 en te Sint-Martens-Latem, Twee Dreven 44A en 56. Hij is gewoon hoogleraar aan de (Rijks)Universiteit Gent en doceert er numerieke wiskunde. Magda is lerares Frans in het middelbaar onderwijs. Tezamen hebben ze zeven kinderen:

1. Kristof Felix Rudolf : geboren te Gent op 8 juli 1971; hij huwde met Beatrijs Vandewalle voor de burgerlijke stand te Deinze op 1 september 1995 en voor de kerk te Sint-Martens-Latem (parochie Sint-Martinus) op 23 september 1995. Samen hebben zij twee dochters, Hanne, geboren te Gent op 18 januari 1997 en Lore geboren te Gent op 20 november 1998.

.

2. Stefaan Guido Eduard : geboren te Gent op 24 december 1972; hij huwde met Caroline Dedeken voor de burgelijke stand te Gent op 3 juli 1995 en voor de kerk te Sint-Martens-Latem (parochie Sint-Martinus) op 7 juli 1995. Samen hebben ze een dochter Machteld, geboren te Mechelen op 5 maart 1997 en een zoon Michiel, geboren te Gent op 20 augustus 1998.

3. Jeroen Marcel Andreas : geboren te Gent op 4 november 1975

4. Elke Lieve Erika: geboren te Gent op 4 september 1977

5. Maaike Cecilia Nika : geboren te Gent op 19 oktober 1979 te 18u29

6. Maarten Paul Koen : geboren te Gent op 19 oktober 1979 te 18u40

7. Hannes Filip Kristof : geboren te Gent op 8 januari 1986

=============================================================================

Auteur: Guido Vanden Berghe

Twee Dreven 56

9830 Sint-Martens-Latem