Bio

Eddy Omey is doctor in de economische wetenschappen (UGent). Hij is als emeritus gewoon hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Economie. Tot 2018 doceerde hij diverse vakken in de micro-economie en de arbeidseconomie. Zijn onderzoeksactiviteiten situeren zich hoofdzakelijk in het vakdomein van de arbeidseconomie, met focus op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Eddy Omey


Contact

em. prof. dr. E. Omey
Universiteit Gent
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie
Sint-Pietersplein 6
B-9000 GENT
BELGIË

kantoor : 15.05.110.005

tel. : + 32 (0)9 264 34 81

Eddy.Omey@UGent.be
Ghent University Department of Economics

 

Onderwijs

Eddy Omey doceerde van 1989 tot 2018 verschillende vakken in de micro-economie en de arbeidseconomie. Vanaf het academiejaar 2018-19 verzorgt hij gastcolleges voor de vakken Micro-economie (F000081), Markten en prijzen (F000446), Arbeidseconomie (F000750) en Arbeid en tewerkstelling (F000509).
    

 

Onderzoek

Eddy Omey is binnen de vakgroep Economie actief in de onderzoekgroep “Labour economics and welfare”. De afdeling “Labour economics” van deze onderzoekgroep heeft momenteel de volgende onderzoekslijnen :
     - micro-econometrische beleidsevaluatie van (actief) arbeidsmarktbeleid
     - overgang van school naar werk en eerste arbeidsmarktuitkomsten
     - veld- en labexperimenten toegepast op arbeidsmarktdiscriminatie
     - constructie en schatting van structurele gedragsmodellen

    

Zie hierna voor een overzicht van zijn publicaties. Alle informatie over zijn onderzoek en publicaties is beschikbaar op de website van de UGent-vakgroep Economie : Ghent University Department of Economics en op UGent Bibliografie.

 

Dienstverlening

Dienstverlening binnen de Universiteit Gent

     - voormalig lid van de Raad van Bestuur van UGent (van 1 oktober 2007 tot 30 september 2018)
     - voormalig lid van het Bestuurscollege van UGent (effectief lid van 1 oktober 2012 tot 30 september 2014; plaatsvervangend lid van 1 oktober 2008 tot 30 september 2012)
     - voormalig woordvoerder van de ZAP-geleding in de Raad van Bestuur van UGent (van 1 oktober 2014 tot 30 september 2018)
     - voormalig lid van het Onderwijskwaliteitsbureau van UGent (van 19 juni 2015 tot 30 september 2018)
     - voormalig lid van de Onderwijsraad van UGent (van 1998 tot 30 september 2018)
     - voormalig lid van de Alliantiewerkgroep UGent – VUB (van 1 oktober 2015 tot 30 september 2018)
     - voormalig lid van de Resonantiegroep Alliantie UGent – VUB (van 1 oktober 2015 tot 30 september 2018)
     - voormalig zap-vertegenwoordiger van de onderwijsraad in de werkgroep “Topsport en Studies" (van 2006 tot 30 september 2018)
     - voormalig zap-vertegenwoordiger van de onderwijsraad in de "Werkgroep onderwijs- en examenreglement" (van 1998 tot 30 september 2018)
     - beheerder-Secretaris van het Marthe Versichelenfonds (sinds december 2000)
     - voormalig zap-vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur voor de alfa-faculteiten in de commissie "Begroting en jaarrekening" van UGent (van 1 oktober 2007 tot 30 september 2012)
     - voormalig zap-vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur voor de alfa-faculteiten in de Bouwcommissie van UGent (van 1 oktober 2014 tot 30 september 2015)
    

Dienstverlening in de faculteit Economie en Bedrijfskunde

     - voormalig voorzitter van de Vakgroep Sociale Economie (van 1992 tot 30 september 2018)
     - voormalig voorzitter van de examencommissies van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (van 1998 tot 30 september 2018)
     - voormalig lid van alle facultaire curriculumcommissies in de faculteit Economie en Bedrijfskunde (van 2006 tot 30 september 2018; voorzitter tot en met 2013-2014)
     - voormalig lid van meerdere andere facultaire commissies in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (van 1989 tot 2018)
     - voormalig direct leidinggevende van de facultaire studentenadministratie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (van 1998 tot 2018)
     - voormalig Onderwijsdirecteur Economische Wetenschappen (van 1998 tot 2010)
     - voormalig Academisch Secretaris van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (van 1 oktober 2001 tot 30 september 2007)
    

Externe wetenschappelijke dienstverlening

     - voormalig lid van de Indexcommissie (Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie) (van 2002 tot 2017)
     - voormalig Lid van de commissie Economische wetenschappen en bedrijfskunde van het FWO (Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen) (van 1996 tot 2005)
     - lid van diverse wetenschappelijke advies- en stuurgroepen
     - referee voor wetenschappelijke tijdschriften
    

 

Publicaties

Articles in international journals

     - Baert S., Neyt, B., Omey, E. and D. Verhaest, 2022, “Student work during secondary education, educational achievement, and later employment : a dynamic approach”, Empirical Economics, forthcoming
- Baert S., Vujić S., Amez S., Claeskens M., Daman T., Maeckelberghe A., Omey E. and L. De Marez, 2019, “Smartphone Use and Academic Performance: Correlation or Causal Relationship?”, Kyklos, 73(1), 22-46
- Neyt, B., Omey, E., Verhaest, D. and S. Baert, 2019, “Does student work really affect educational outcomes ? A review of the literature”, Journal of Economic Surveys, 33(3), 896-921
     - Verhaest, D., Lavrijsen, J., Van Trier, W., Nicaise, I. and E. Omey, 2018, “General education, vocational education and skill mismatches: short-run versus long-run effects”, Oxford Economic Papers, 70(4), 974-993
     - Baert, S., De Meyer, A.-S., Moerman, Y. and E. Omey, 2018, “Does Size Matter? Hiring Discrimination and Firm Size”, International Journal of Manpower, 39(4), 550-566.
     - Baert, S., S. De Visschere, K. Schoors, D. Vandenberghe and E. Omey, 2016, "First Depressed, Then Discriminated Against?”, Social Science & Medicine, 170C, 247-254 .
     - Baert, S., O. Rotsaert, D. Verhaest and E. Omey, 2016, " Student Employment and Later Labour Market Success: No Evidence for Higher Employment Chances”, Kyklos, 69, 401-425.
     - Baert, S. and E. Omey, 2015, " Hiring discrimination against pro-union applicants: the role of union density and firm size”, Economist, 163 (3), 263-280.
     - Baert, S., E. Omey, D. Verhaest and A. Vermeir, 2015, "Mister Sandman, bring me good marks! On the relationship between sleep quality and academic achievement”, Social Science & Medicine, 130, 91-98.
     - Verhaest, D. and E. Omey, 2013, "The relationship between formal education and skill acquisition in young workers’ first jobs ", The Manchester School, 81(4), 638-659.
     - Verhaest, D. and E. Omey, 2012, "Overeducation, undereducation and earnings: Further evidence on the importance of ability and measurement error bias ", Journal of Labor Research, 33(1), 76-90.
     - Verhaest, D. and E. Omey, 2010, "The determinants of overeducation: different measures, different outcomes?", International Journal of Manpower, 31(6), 608-625.
     - Verhaest, D. and E. Omey, 2010, "The measurement and determinants of skill acquisition in young workers’ first job", Economic and Industrial Democracy, 31(1), 116-149.
     - Verhaest, D. and E. Omey, 2009, "Objective overeducation and worker well-being: a shadow price approach", Journal of Economic Psychology, 30(3), 469-481.
     - Verhofstadt, E. , H. De Witte and E. Omey, 2009, "Demand, control and its relationship with job mobility among young workers", Economic and Industrial Democracy, 30(2), 269-296.
     - Sys, C., G. Blauwens, E. Omey, E. Van De Voorde and F. Witlox, 2008, “In search of the link between ship size and operations”, Transportation Planning and Technology, 31(4), 435-463.
     - Vanoverberghe, J., D. Verhaest, E. Verhofstadt and E. Omey, 2008, “The transition from school to work in Flanders: a duration analysis”, Journal of Education and Work, 21(4), 317-331.
     - De Witte, H., E. Verhofstadt and E. Omey E., 2007, "Testing Karasek's learning and strain hypotheses on young workers in their first job", Work&Stress, 21(2), 131-141.
     - Verhofstadt, E. , H. De Witte and E. Omey, 2007, "Higher educated workers: better jobs but less satisfied?", International Journal of Manpower, 28(2), 135-151.
     - Verhaest, D. and E. Omey, 2006, "Discriminating between alternative measures of overeducation", Applied Economics, 38(18), 2113-2120.
     - Verhaest, D. and E. Omey, 2006, "Measuring the incidence of over- and undereducation", Quality & Quantity, 40(5), 783-803.
     - Verhaest, D. and E. Omey, 2006, "The impact of overeducation and its measurement", Social Indicators Research, 77(3), 419-448.
     - Verhaest, D. and E. Omey, 2003, "Overeducation in the transition from school to work: The case of Flanders", The Netherlands' Journal of Social Sciences, 39(3), 202-226.
     - Heylen, F., L. Goubert and E. Omey, 1996, "Unemployment in Europe: a problem of relative or aggregate demand for labour?", International Labour Review, 135(1), 17-36.
     - Goubert, L. and E. Omey, 1996, "An alternative measure of wage flexibility", International Advances in Economic Research, 2 (3), 199-22.
     - Simoens, P., J. Denys and E. Omey, 1995, "The Older Worker in the Low Countries", LABOUR, Review of Labour Economics and Industrial Relations, 2, 359-376.

Articles in national journals

     - Baert, S. en E. Omey, 2014, " Discrimination à l'embauche à l'égard des jeunes syndiqués en Flandre”, Regards Economiques, Louvain-La-Neuve, octobre 2014, 1-3
     - Verhofstadt E., Verhaest D. en Omey E., 2008, Het profiel van vaste en tijdelijke werknemers. Een onderzoek onder Vlaamse schoolverlaters, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 24 (2), 125-136
     - De Witte H., E. Verhofstadt en E. Omey, 2006, "Stress of leren? Test van Karaseks groei- en strainhypothese bij jongeren in hun eerste baan", Gedrag&Organisatie, 19 (3), 232-250.
     - Verhofstadt E., T. Schatteman, E. Omey en P. Coppieters, 2003, "Dynamiek van de transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt: zijn er segmenten in de arbeidsmarkt voor jongeren?", Economisch en Sociaal Tijdschrift, 57(2), 135-162.
     - Verhaest, D. en E. Omey, 2002, "Opleiding en mobiliteit: evidentie voor intrede-jobs in Vlaanderen", Economisch en Sociaal Tijdschrift, 56(4), 473-502.
     - Demeestere S., B. Elias, W. Van Eeckhoutte, E. Omey en A. Termote, 2000, "Arbeidsherverdeling en sociale bescherming", Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 42, 21-67.
     - Elias B., A. Termote, W. Van Eeckhoutte, E. Omey en S. Demeestere, 2000, "Het Belgisch tewerkstellingsbeleid inzake bijdrageverminderingen, herverdeling en creatie van arbeid", Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 42, 621-634.
     - Verhue M., E. Schokkaert en E. Omey, 1999, "De kloof tussen laag- en hooggeschoolden en de politieke houdbaarheid van de Belgische werkloosheidsverzekering : een empirische analyse", Economisch en Sociaal Tijdschrift, 53 (1), 41-77.
     - Simoens P., J. Denys J. en E. Omey, 1997, "Onbewuste discriminatie van oudere werknemers", Tijdschrift voor Management en Organisatie, 2, 23-35.
     - Vandorpe S., J. Denys en E. Omey, 1997, "De arbeidsmarktintegratie van afgestudeerden uit TSO en BSO : een longitudinale studie", Economisch en Sociaal Tijdschrift, 51 (2), 299-319.
     - Simoens P., J. Denys en E. Omey, 1995, "Het Belgisch arbeidsrecht : aanzet tot een leeftijdsbewust personeelsbeleid ?", Tijdschrift voor Sociologie, 4, 387-401.
     - Simoens P., J. Denys en E. Omey, 1995, "De houding van personeelsmanagers ten aanzien van oudere werknemers in Vlaanderen", Bevolking en Gezin, 2, p. 89-106.

Other publications

     - Schokkaert E., M. Verhue and E. Omey, 2002, “Individual preferences concerning unemployment compensation : insurance and solidarity”, in : C. d'Aspremont, V. Ginsburgh, H. Sneessens, F. Spinnewyn (eds), Institutional and financial incentives for social insurance, Kluwer Academic Publishers Boston/Dordrecht/London, 73-101 (ISBN 0-7923-7417-7)
     - Verhofstadt E., Verhaest D. en E. Omey, 2001, “Tevredenheid van jongeren in hun eerste job en de gevolgen voor hun mobiliteitsgedrag”, in Verslagboek van de Arbeidsmarktonderzoeksdag 2001, ed. by G. Vandenbroucke, WAV, 153-74. (ISBN 90-75314-42-6)
     - Van Dongen W. en E. Omey, 2001, “Beleidsperspectieven : fiscaliteit, sociale zekerheid en maatschappelijke voorzieningen”, in : W. Van Dongen, M. Beck, E. Vanhaute (eds.), Beroepsleven en gezinsleven. Het combinatiemodel als motor voor een actieve welvaartsstaat ?, Leuven-Apeldoorn, Garant, 187-254 (ISBN 90-441-1125-6)
     - Van Dongen W., E. Omey en D. Wijgaerts, 2001, “Gezinsleven en beroepsleven in Vlaanderen. Het volledige combinatiemodel als basis voor een actief arbeidsmarktbeleid ?”, in : N. van den Heuvel, F. Holderbeke, R. Wielers (red.), De transitionele arbeidsmarkt : contouren van een actief arbeidsmarktbeleid, Elsevier, Den Haag, 238-273 (ISBN 90-5749-665-8)
     - SONAR (m.m.v. E. Omey), 2001, “Jongeren op zoek naar werk”, De arbeidsmarkt in Vlaanderen, Jaarreeks 2000, deel 3, Leuven/Brussel: Steunpunt WAV, 95 pp. (ISBN 90-441-1233-3)
     - SONAR (m.m.v. E. Omey), 2000, “Jongeren in transitie”, De arbeidsmarkt in Vlaanderen, Jaarreeks 2000, deel 4, Leuven/Brussel: Steunpunt WAV, 128 pp. (ISBN 90-441-1074-8)