INFORMATIE OVER DE CURSUSSEN

 

Voor beknopte informatie over de cursussen:

- Algemene Rechtsgeschiedenis

- Privaatrechtsgeschiedenis

- Historisch privaatrecht

- Historisch publiekrecht

- Continental Legal History

- Geschiedkundige vraagstukken van hedendaags recht

zie de ECTS- fiches in de studiegids van de universiteit Gent

 

Voor meer uitgebreide informatie over deze cursussen, zie de informatie op Minerva.

 

Opgelet: Minerva is enkel toegankelijk voor personeelsleden en gewone studenten van de universiteit Gent.

Minerva is niet toegankelijk voor buitenstaanders en ook niet voor studenten ingeschreven via een examencontract. Deze laatste nemen best contact op met de OPL-verantwoordelijke: nathalie.vanrompu@UGent.be  en vragen aan haar de informatie voor werkstudenten.

 

Terug naar de hoofdpagina