Container

Er varen ook heel wat schepen op de ringvaart. Ik hou wel van de lijnen gevormd door deze containers.

© Peter Camps 2013-2018