Geprogrammeerde instructie en leermachines

Geprogrammeerde instructie
Leermachines

Geprogrammeerde instructie

Een mooi voorbeeld van een "moderne" versie van Geprogrammeerde Instructie (GI) kan je vinden via de website http://docent.ehsal.be/onderwijsvernieuwing/prijselasticiteit/index.html

In dit voorbeeld kan je een pakket verkennen over het lesonderwerp "Prijselasticiteit".

top.gif (185 bytes)

Leermachines

In de les heb je één voorbeeld te zien gekregen van dergelijke leermachines. Op deze pagina kan je een reeks foto's bekijken van eenvoudige en complexe voorbeelden van dergelijke "leer"machines.

De Auto Tutor Mark II
De AutoTutor werkt met een brede microfilm die aangestuurd wordt met keuzeknoppen A t.e.m. I. De lerende zit voor het toestel en drukt op de knoppen die overeenkomen met zijn/haar antwoord. Dit doet automatisch feedback verschijnen en een volgende vraag naar voren komen.  De AutoTutor wijkt af van heel wat andere leermachines omdat gewerkt wordt met gesloten antwoorden.

autotutor1.gif (128392 bytes) klik op de foto om detailopnames te zien.

top.gif (185 bytes)

De Philips leermachine
Net als de AutoTutor werkt deze leermachine met keuzeknoppen die het verschijnen van feedback en een volgende vraag aansturen. Opnieuw maakt de lerende een keuze uit gesloten antwoordmogelijkheden.
Het leermateriaal en de vragen staan op een microfiche die heen en weer wordt geschjoven bovenop het apparaat.

philips1.gif (274688 bytes) klik op de foto om detailopnames te zien.

top.gif (185 bytes)

Het Optimat LehrGerat
Deze mechanische leermachine is zeer eenvoudig uitgewerkt. Met draaiknoppen draait men het leermateriaal heen en terug. Leerstof en een vraag verschijnen. Het juiste antwoord is afgedekt. Er is een zone voorzien waarop de lerende eigen antwoorden kan noteren. Is hij/zij klaar, dan draaien ze verder door naar de volgende vraag en dan is het antwoord op de vorige vraag zichtbaar.

optimat1.JPG (123935 bytes) klik op de foto om detailopnames te zien.

top.gif (185 bytes)

De Boite Enseignante van Freinet

Een al even eenvoudig technisch concept als de Optimat leermachine. Met twee draaiknoppen kunnen de leermaterialen en de vragen doorgedraaid worden. De witte gedeeltes bevatten de leerstof en vragen. De oranje gedeelte bevatten de antwoorden. Let op! De lerende moet op een apart blad het antwoord noteren.

freinet1.jpg (47062 bytes) klik op de foto om detailopnames te zien.

top.gif (185 bytes)

De Mirak Schijf (Luctor Antwerpen)

Een grappig design. Met tandwielen verdraait de lerende de leermaterialen. Er worden enkel vragen gesteld en in de centrale zone vult de lerende het antwoord in.

mirak.JPG (71768 bytes) klik op de foto om detailopnames te zien.

top.gif (185 bytes)

De Papyrus Leermachine (Real Electronics)

Dit apparaat gelijkt sterk op de Optimat leermachine. Je ziet dat er opnieuw op het apparaten een schrijfzone voorzien is om p een apart aan te sturen rol papier een antwoord in te vullen. Daarnaast zie je ook telkens dat het juiste antwoord te zien is als je doordraait naar de volgende vraag. Het antwoord voor de nieuwe vraag is dan opnieuw afgedekt met een schermplaatje.

papyrus1.JPG (133846 bytes) klik op de foto om detailopnames te zien.

top.gif (185 bytes)

09/10/05
martin.valcke@rug.ac.be