HOMEContact

Adolphe Demeur

briljant jurist en politiek hervormer

Als advocaat uit Bergen (Mons) vestigde Adolphe Demeur zich als hoogleraar te Brussel en ondanks zijn Waalse afkomst was hij een fervent verdediger van Vlaamse rechten. Van liberaal evolueerde hij naar fourieristisch en anarchistische sympathieën wat hem zijn baan kostte. Zijn kritiek op de wetgeving van de conservatief liberale snob Frère Orban werd hem niet in dank afgenomen, maar meer nog dan zijn voorstel om de staat een brandverzekering op alle huizen te laten nemen zodat niemand nog aan de bedelstaf zou geraken wegens niet verzekerde buren is hij herinnerd door zijn publicaties over de vennootschappen die plots erg populair werden als ondernemingsvorm.

Hij woonde in de Jourdainstraat te Sint-Gillis.

We zoeken informatie over het werk en publicaties van deze markante persoonlijkheid.

lode.goukens@ugent.be

Back to TOP © Copyright, all rights reserved, 2010