HOME † † Contact

Victor Daveluy

lithographie en fotografie in Brugge

horloger van der voodt-cornetBruges et ses monuments in de koninklijke archieven te Brussel is een geschenk dat Leopold II in 1886 ontving van Victor Daveluy (1846-1886). Een prestigieus geschenk oplage twee stuks.Victor Daveluy werkte in de steendrukkerij (lithographie) van zijn vader Edouard Alexis Daveluy (1812-1894). De leidinggevende lithograaf van zijn tijd en bekend van de porseleinkaarten (zoals hiernaast afgebeeld) die als reclamedrukwerk dienst deden.

Rond 1860 begon Victor met fotografie. Het huis DAVELUY in de Kapellestraat te Oostende was een bijhuis van het in 1838 door Edouard-Alexis DAVELUY (Gent, 1812 – Oostende, 1894) in Brugge gestichte bedrijf. In de Kappellestraat waar nu Terneu winkel houdt, zaten voordien ook al de gebroeders Brand als fotograaf. Oorspronkelijk een lithografische drukkerij werd er al spoedig een fotografisch atelier aan toegevoegd. Edouards zoon Victor DAVELUY (1846-1886) nam mettertijd de leiding van de fotografische sectie over. Na Victors dood op 26 juli 1886 zette zijn weduwe Marguerite HAREUX de zaak verder, tot in 1888, toen Victors broer Edouard het roer overnam. In percentages gezien maakten de carters-de-visite (cdv’s), kleine portretfoto’s (ca. 10,4 x 6 cm) op hard kartonsupport, verreweg het grootste deel van DAVELUY’s productie uit. Op de achterzijde van dergelijke supports staat de naam van de firma. Er komen ook gegevens op voor die ons toelaten een foto min of meer te dateren. Ca. 1910 gaf DAVELUY ook enkele Oostendse prentkaarten uit.

Eén van de vroegste fotos uit het huis was ongetwijfeld de foto van de jonge James Ensor (als meisje gekleed) met zijn jonger zusje (Oostende, M.S.K.)

Antoine Daveluy de vader van lithograaf Edouard kwam van Amiens naar Gent waar hij met een Gentse huwde. Victor's broer Edouard werkte als typograaf in het familiebedrijf.

Later meer

Wie porseleinkaarten heeft van Daveluy of foto's van Daveluy, Ghémar ,Brand Frères, Plumier etc wordt vriendelijk verzocht om afbeeldingen te sturen. Voor een ander stukje geschiedenis klik hier en daar.

lode.goukens@ugent.be

Back to TOP © Copyright, all rights reserved, 2011

Volgen op Google Buzz Demande