HOME † † Contact

Belgische daguerrotypisten

vroege fotografie in de 19e eeuw

PlumierTe Brussel zijn de eerste daguerreotypisten : de gebroeders Marc en Antoine Brand, Jacques Raphael Barboni en Zoon, H.J. Huet, Alphonse Plumier die ook te Parijs, Luik en Antwerpen ateliers bezit. Bepaalde bronnen zoals de Naamse journalist Jobard meldden dat in Brussel drie broers genaamd Brand in 1842 de fotohandel openen. De Brit Billings start in die periode in de voormalige stallen van de Prins van Oranje.

Te Luik zijn het M. van Malderen, Kips de Coppin, William ;

Te Antwerpen : Messieurs Lapierre & Signol, L. Menetrier ; te Gent : Charles D'Hoy.

Omstreeks 1850 betekenden de kalotypie en de steeds meer geperfectioneerde daarvan afgeleide procédés een sterke stimulans voor de fotografie : ze maakten het immers mogelijk om uitgaande van een negatief (eerst van papier, later van glas) een onbeperkt aantal positieve afdrukken te maken.

De Brusselse fotografen Marc en Antoine Brand, Alphonse Plumier en Jacques Raphael Barboni gaan over tot de kalotypie. Te Antwerpen interesseert Ernest Buschmann zich voor de kalotypie. Hij is lid van de Koninklijke Academie van België, publicist, uitgever (onder meer van Hendrik Conscience) en ook daguerreotypist van zijn persoonlijke schilderijenverzameling.

In 1845 verwierven de gebroeders Marc (º7/6/1802) en Antoine (º4/6/1804-†22/3/1877) Brand een octrooi als fotografen op een soort kalotypie (negatief beeld op papier waarmee je oneindig veel positieve afdrukken kon maken). Zij waren ook de belangrijkste vroege daguerrotypisten in Brussel. Blijkbaar is er een familieband met de telescopenbouwer Cerf (een Engelse jood en familie van de joodse en uit Gent afkomstige diamantair Salomon Van Cleef (inderdaad van Van Cleef & Arpels)). Verder zijn er een Baptiste (º1798-†7/7/1862) en een Julien (º7/1807- †15/10/1870) Brand in Brussel. Later volgt Gustave (º1845) de zoon van Marc. S. Brand is moeilijker te plaatsen.

Later meer

zie ook.

Back to TOP © Copyright, all rights reserved, 2011