HOMETentoonstellingDe BeefeKlokkenmakersBibliofielInkoopContact

Arnold de Nevegezocht staande klok Arnold De Neve

In november 2013 werd deze staande klok van Arnold De Neve geveild. De kast is duidelijk uit de buurt van Maastricht en het uurwerk komt overduidelijk uit de ateliers van de familie De Beefe. Alleen lijkt het zoals bijna steeds niet mooi te passen in zijn masker wat de vraag oproept of uurwerk en kast samen geboren zijn. Beide dateren wel uit dezelfde periode.

Arnold De Neve was leerjongen bij Gilles De Beefe en zijn vader was muziekleraar van Fran├žois De Beefe. Allebei de jongemannen vestigden zich in Maastricht.

Over François De Beefe en Arnolds vader Fran├žois de Neve verscheen in 2011 een artikel door Lode Goukens in het tijdschrift van de Vlaamse Beiaard Vereniging (jaargang 17, nr.1)

Naar dit uurwerk en kast zijn we op zoek en we zouden het graag bestuderen.

e-mailen op lode.goukens@ugent.be

On cherche cette pendule pour la documenter. Veuillez nous contacter.

lode.goukens@ugent.be

Back to TOP © Copyright, all rights reserved, 2011