HOMETentoonstellingDe BeefeKlokkenmakersBibliofielInkoopContact

De Nevegezocht staande klok Arnold De Neve

12 november 2013 werd deze uitzonderlijke maandloper van Arnold De Neve geveild bij Carlo Bonte in Brugge. Opbrengst 4750 euro plus kosten. Niet verwonderlijk want Arnold De Neve was leerjongen bij Gilles De Beefe enzijn vader was muziekleraar van Fran├žois De Beefe. Allebei de jongemannen vestigden zich in Maastricht.

De datering van het veilinghuis zat er een eeuw naast, maar dat hield de bieders niet tegen. Dezelfde week werd er nog een tweede staande klok van Arnold De Neve geveild, maar veel eenvoudiger.

Over François De Beefe en Arnolds vader Fran├žois de Neve verscheen in 2011 een artikel door Lode Goukens in het tijdschrift van de Vlaamse Beiaard Vereniging (jaargang 17, nr.1)

Naar dit uurwerk en kast zijn we op zoek en we zouden het graag bestuderen.

e-mailen op lode.goukens@ugent.be

On cherche cette pendule pour la documenter. Veuillez nous contacter.

lode.goukens@ugent.be

Back to TOP © Copyright, all rights reserved, 2011