HOMEHorlogersBibliofiel

gezocht almanakken uit 17de en 18de eeuw

Antwerpse, Mechelse of Luikse volksboekjes

Het was een exclusief recht of privilegie van een bepaalde drukker om almanakken te drukken omdat er zoveel geld in omging. Soms zoals in Luik kreeg de ene drukker het rechts de Laensberg te drukken en de andere bijvoorbeeld Jean Dessain (almanachs de Liège) de rest.

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen deed een fijne vondst eind 2012 in Mechelen. Twee onbekende almanakken uit de achttiende eeuw, zogezegd gedrukt te Antwerpen. Met valse drukkersadressen zoals zoveel illegale drukken uit die periode. De inhoud wijst erop dat de boekjes waarschijnlijk in West-Vlaanderen zijn gedrukt.

De bekendste nepadressen zijn uiteraard Pierre Marteau te Keulen (het prinsbisdom Keulen stond buiten verdenking en was oncontroleerbaar) en varianten. Dermate dat de variateies op Pierre Marteau een running gag werden. Later werd dit vals adres zelfs een kwaliteitsmerk. De bekende sfeer als imprimatur of drukkerslogo.

Vooral grote gevestigde namen zoals de Nederlanders Blaeu, Elzevier of Vlacq , de Luikenaars Desoer of Bassompierre en de Brabanders Verdussen, Foppens en Fricx schrokken er niet voor terug om voor de export lucratieve boeken te drukken. Concurrenten zoals Jan Moerentorf (Moretus) aarzelde dan weer niet om zijn collega's via brieven aan de kerkelijke en poltieke overheden of via lobby-werk de duivel aan te doen.

Over de rage van de almanakken meer bij de KBR. Voor achttiende eeuwse kranten zoals de Gazette de Leyde kan u terecht bij het uniek project van LIRE.

Wie dit boek wil verkopen mag me altijd contacteren.

Vous désirez vendre ce livre? Contactez-nous.

If you are willing to sell this book contact us.

Möchten Sie dieses Buch verkaufen stellen Sie sich bitte in Verbindung.

Quires vender este libro contacte nosotros.

 


© Copyright, all rights reserved, 2010