Ga onmiddellijk naar paginanavigatie

Lars Bernaerts


Blandijnberg 2 - B-9000 Ghent - Belgium
Office: room 100.069
Tel: 09/264.40.67
lars.bernaerts@ugent.be
 

The research of Lars Bernaerts focuses on experimental fiction and methods of textual analysis (narratology, literary stylistics). In De retoriek van waanzin (The Rhetoric of Madness, 2011), he examined narrative unreliability and rhetorical strategies in 'mad' first-person narration. In his current work, he uses postclassical narratology and cognitive literary studies to analyse modern experimental fiction (Flemish, Dutch and comparative). Together with Hans Vandevoorde and Bart Vervaeck, he co-founded the Study Center for Experimental Literature (SEL) and he is a co-editor of the SEL book series. He is the editor of the academic journal Spiegel der Letteren.

 

Het onderzoek van Lars Bernaerts focust op experimentele literatuur en tekstuele benaderingen van literair proza (narratologie, literaire stilistiek en taalhandelingsanalyse). In De retoriek van waanzin (2011) onderzoekt hij de retoriek en de narratieve onbetrouwbaarheid van waanzinnige ik-vertellers, met aandacht voor de representatie van waanzin en het gebruik van taalhandelingen. In zijn huidige onderzoek concentreert hij zich op de lectuur van experimentele teksten aan de hand van postklassieke narratologie, taalhandelingstheorie en cognitieve literatuurwetenschap. Samen met Hans Vandevoorde en Bart Vervaeck richtte hij het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) op en is hij redacteur van de SEL-boekenreeks. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Spiegel der Letteren.

 

Research

2004-2008 PhD: De retoriek van waanzin. Taalhandelingen narratieve onbetrouwbaarheid en delirium van drie waanzinnige ik-vertellers uit de Nederlandse literatuur
[The Rhetoric of Madness. Speech Acts, Narrative Unreliability and Delirium of the Mad First-Person Narrator]

2008-2011 Postdoctoral project:  Van schuldbewustzijn naar taalbewustzijn. Taalhandelingen en de constructie van bewustzijn in het werk van Ivo Michiels
[Speech Acts and the Construction of Minds in the Work of Ivo Michiels]

 

Dit project streeft naar een geïntegreerde narratologische aanpak van taalhandelingen en bewustzijnsrepresentatie in experimenteel proza van de Vlaamse auteur Ivo Michiels. De theorie van taalhandelingen wordt geïntegreerd in een cognitief narratologische benadering van bewustzijn(sconstructie) om de werking van Michiels’ experimentele teksten preciezer te kunnen beschrijven. Anderzijds noopt Michiels’ proza tot een kritische evaluatie van postklassieke modellen uit de narratologie.

 

[This project aims for an integrated narratological approach of speech acts and the representation of consciousness in experimental texts by the Flemish author Ivo Michiels. The theory of speech acts will be integrated in a cognitive narratological framework for the study of conciousness in fiction. On the one hand, the effects of experimental texts can be articulated more precisely this way.  On the other hand, Michiels' texts will allow for a critical evaluation of postclassical narratological models.]

2011-2014 Postdoctoral project: Literary Innovation and Games: Beyond the Metaphor

 

Research Interests:
- Narratologie, stilistiek, cognitieve literatuurstudie
- Bewustzijnsrepresentatie in literatuur, de representatie van waanzin en psychiatrie
- Literatuur en het hoorspel
- Moderne Nederlandse literatuur, experimenteel proza en het werk van Ivo Michiels

 

- Narratology, stylistics, cognitive literary studies
- Literature and audio drama
- Fictional minds, the representation of madness and psychiatry in modern fiction
- Modern Dutch and Flemish literature, experimental fiction and the work of Ivo Michiels

 

Selected publications

Bernaerts, L., Bousset H. & Janssens, M. “Ivo Michiels”, in: S. Bax, H. Brems & A. Zuiderent (eds.), Kritisch Literatuur Lexicon. aanvulling 14, 134, 2014, 1-22, A1-A3 en B1-B8.

Bernaerts, L. “Verhalen voor het oor. Traditie en opleving van het hoorspel”, in: Ons Erfdeel, 57 (4),  november 2014, 104-111.

Bernaerts, L., Caracciolo, M., Herman, L. & Vervaeck, B. “The Storied Lives of Non-Human Narrators”, in: Narrative. 22 (1), 2014, 68-93

Bernaerts, L. & Van Hulle, D. “Narrative across Versions. Narratology meets Genetic Criticism”, in: Poetics Today. 34 (3), 2013, 281-326.

Bernaerts, L., De Geest, D., Herman, L. & Vervaeck, B. (eds.) Stories and Minds: Cognitive Approaches to Literary Narrative. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2013.

Bernaerts, L. “Alfa, Cobra, Zero: Abstractie, abstracte kunst en De alfa-cyclus”, in: L. Bernaerts, H. Vandevoorde & B. Vervaeck. (eds.) Ivo Michiels intermediaal. Gent: Academia Press, 2012, 45-59.

Bernaerts, L. De retoriek van waanzin. Antwerpen: Garant, 2011.

Bernaerts, L. & Pieters, J. (eds) Hermeneutiek in veelvoud. Cahier voor Literatuurwetenschap 3. Ginkgo/Academia Press, 2011.

Bernaerts, L., Martens, G. & Van Hulle, D. “Narratologie en tekstgenese. Een terreinverkenning”, in: Spiegel der Letteren. 53 (3), 2011, 281-309.

Bernaerts, L., Vandevoorde, H. & Vervaeck, B. (eds) Jan Walravens en het experiment. SEL-reeks 1. Ginkgo/Academia Press, 2011.

Bernaerts, L. “Interactions in Cuckoo’s Nest. Elements of a Narrative Speech Act Analysis”, in: Narrative. 18 (3), 2010, 276-299.

Bernaerts, L. “Fight Club and the Embedding of Delirium in Narrative”, in: Lars Bernaerts, Luc Herman & Bart Vervaeck (eds.). Madness in Fiction. Speciaal nummer van Style. 43 (3), 2009.

Bernaerts, L., Herman, L. & Vervaeck, B. (eds.) Madness in Fiction. Speciaal nummer van Style 43 (3), 2009.

Bernaerts, L. “‘Un fou raisonnant et imaginant.’ Madness, Unreliability and The Man Who Had His Hair Cut Short” in: Gunther Martens & Elke D’Hoker. (eds.) Tradition and renewal in the twentieth-century first-person novel: The case of narrative (un)reliability.  Berlijn: De Gruyter, 2008, 185-207.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Links

Department of Literary Studies

SEL - Studiecentrum voor Experimentele Literatuur

VAL - Flemish Association of Comparative Literature and Literary Theory

               

^

Reacties op de inhoud: webmaster.

Paginanavigatie

Department of Literary Studies

Ghent University > department of literary studies > lars bernaerts

 

© 2009 Universiteit Gent, disclaimer