18.10 - 10.10 - 10.2 - 10.2
Bereiden van een buffer met een bepaalde pH door samenvoegen van een basisch zout en een sterk zuur.
18.7 - 10.7 - 10.3 - 10.3
Titratie van een buffermengsel met een sterk zuur en met een sterke base.
Berekenen van de pH van de buffer.
18.9 - 10.9 - 10.4 - 10.4
Opeenvolgende reacties tussen zuren en basen.
Berekenen van de pH van de buffer.
10.5 - 10.5
Bepalen van de concentratie van een zwitterion-oplossing.
Berekenen van de baseconstanten.
Berekenen van de pH bij de verschillende SP's.
10.6 - 10.6
Bepalen van de concentratie van een amfolyt.
Berekenen van de zuurconstanten.
Berekenen van de pH bij een SP.
Berekenen van de pH van een zwakke base.
18.1 - 10.1 - 10.7 - 10.7
Berekenen van de zuurconstante van een zwak zuur uit de pH van een oplossing van dat zuur.
18.2 - 10.2 - 10.9 - 10.9
Berekenen van de zuurconstante van een zwak zuur uit de pH van een oplossing van dat zuur.
Berekenen van pH van een oplossing van een zwak zuur na verdunnen.
18.3 - 10.3 - 10.10 - 10.10
Bereiden van een oplossing van een zwak zuur met een bepaalde pH.
18.4 - 10.4 - 10.8 - 10.8
Bereiden van een oplossing van een zout met een bepaalde pH.
18.5 - 10.5 - 10.11 - 10.11
Bereiden van de pH van een amfolytoplossing.
18.6 - 10.6 - 10.12 - 10.12
Titratie van een zwak triprotisch zuur met een sterke base.
Schetsen van de titratiecurve.
18.8 - 10.8 - 10.13 - 10.13
Berekenen van de zuurconstante van een zwak zuur uit titratiegegevens.
18.11 - 10.11 - 10.14 - 10.14
Berekenen van [H+] , [OH-] en pH in een oplossing van een sterk zuur.
18.12 - 10.12 - 10.15 - 10.15
Berekenen van [H+] en [OH-] uit de pH van een oplossing.
18.13 - 10.13 - 10.16 - 10.16
Berekenen van de pH van zuiver water bij 0°C.
18.14 - 10.14 - 10.17 - 10.17
Berekenen van [H+] , [OAc-] , [HOAc] , [OH-] , pH en a in een oplossing van azijnzuur.
18.15 - 10.15 - 10.18 - 10.18
Berekenen van de concentraties van alle deeltjes aanwezig in een oplossing van ammoniak.
18.16 - 10.16 - 10.19 - 10.19
Berekenen van de baseconstante uit de zuurconstante.
18.17 - 10.17
Berekenen van de pH van een mengsel van een sterk en een zwak zuur.
18.18 - 10.18 - 10.20 - 10.20
Berekenen van de concentraties van alle deeltjes en de pH in een oplossing van een zout.
18.19 - 10.19
Berekenen van de concentraties van alle deeltjes en de pH in een oplossing van een zout.
18.20 - 10.20
Rangschikken van oplossingen volgens stijgende pH.
X X
18.22
Titratie van glycine-hydrochloride met NaOH. Titratiecurve.
18.23
Titratie van glycine met NaOH. Titratiecurve.
18.24
Titratie van natriumglycinaat met HCl. Titratiecurve.
18.25 - 10.21
Titratie van een mengsel van twee sterke zuren met een sterke base.
18.26 - 10.22
Titratie van een mengsel van een sterk zuur met een zwakke base.
18.27 - 10.23
Titratie van een mengsel van een zwak zuur met een zwakke base.
18.28 - 10.24
Titratie van een mengsel van een sterk en een zwak zuur met een sterke base.
18.29 - 10.25
Titratie van een mengsel van een sterk zuur en twee zwakke zuren met een sterke base.
Berekenen van de pH op verschillende ogenblikken tijdens de titratie.
18.30 - 10.26
Titratie van een buffer met een sterk zuur.