PC-oefeningen bij de cursus Numerieke Analyse

Tijdens de PC-oefeningen worden aan de hand van opgaven verschillende aspecten uit de numerieke analyse toegelicht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een programmeertaal (JAVA) en van een wiskundig rekenpakket (Sage of MAPLE).

Voor de opgaven: zie de cursusnota's.

Voor de illustraties in Maple: zie de Minerva-pagina. Voor de illustraties in Sage: zie Published Worksheets op de Sage-server.

(hieronder staat nogmaals de opgave uit 2012, toen enkel van Maple werd gebruikgemaakt)

  1. PC-oefening 1.
  2. PC-oefening 2.
  3. PC-oefening 3.
  4. PC-oefening 4.
  5. PC-oefening 5.
  6. PC-oefening 6.

Het interactief pakket ILONA bestaat voornamelijk uit een aantal applets die aspecten uit de cursus verder toelichten en illustreren. Hier vindt je een lijst van applets, gerangschikt per hoofdstuk.
Enkele eenvoudige illustraties uit Hoofdstuk 8 in Maple: betekenis van beginwaardeprobleem van eerste orde en de numerieke oplossing ervan; runge-kutta methode en illustratie; eenvoudig randwaardeprobleem.


Joris Van der Jeugt   februari 2013