Bibliotheek faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen

Centrale bibliotheek

Universiteit Gent

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

openingsuren: jan + mei-sep ma-vr 9-17u; feb-apr + okt-dec ma-do 9-18u, vr 9-17uhome

algemeen, collectie

catalogi, databanken

ontlenen, fotokopiëren

databankenhandleidingen

beknopte PPW-handleidingen: Web of Science | ELIN | full text databanken | Aleph, PsycInfo, ERIC en JCR | PsycInfo field guide, classification codes, search guide

overzicht CB

statistieken

ontleningen, documentleveringen, ingevoerde exemplaren | raadplegingen PsycInfo, ERIC en website faculteitsbibliotheek; fotokopieën | aantal titels in Aleph | analyse tijdschriftencollectie

verslagen

facultaire bibliotheekraad: 16.12.04 | 12.05.04 | 24.09.03 | 11.06.03 | 06.02.03

jaarverslagen: 2003 | 2002 | 2001

collectie

impact-factoren 2002-2003 JCR education | JCR psychology

e-journals opgenomen in JCR "education/psychology"

abonnementen (Swets Information Services) | abonnementen per vakgroep

overzicht van de boekrubrieken

publicaties FPPW (per vakgroep) | UGent academische bibliografieInformatieve links

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

publicaties

Classics in the history of psychology

An effort to make the full texts of a large number of historically significant public domain documents from the scholarly literature of psychology and allied disciplines available on the World Wide Web.

Gallica

Virtuele bibliotheek van de Bibliothèque nationale de France (publicaties van voor de eerste wereldoorlog, vrij van auteursrecht)

Public library of science

Dit initiatief wil wetenschappelijke uitgevers ertoe aanzetten hun publicaties na zes maand online vrij toegankelijk te maken.

The European Library

The European Library webservice is a portal which offers access to the combined resources (books, magazines, journals.... - both digital and non-digital) of the 44 national libraries of Europe. It offers free searching and delivers digital objects - some free, some priced.

Google scholar (advanced search)

Google Scholar enables you to search specifically for scholarly literature, including peer-reviewed papers, theses, books, preprints, abstracts and technical reports from all broad areas of research. Use Google Scholar to find articles from a wide variety of academic publishers, professional societies, preprint repositories and universities, as well as scholarly articles available across the web.laatste wijziging 10.05.2005 – jpu

map24