Frank van Dun        Ph.D., Dr.Jur.     -    Senior lecturer Philosophy of Law.


  
 Ius sine lege


::Pages::

Home
Contact
Books
Texts
Teaching 
Links
By the way


::Introductions::

The Law

Logic

Natural Law


The Shadow of 
The Prodigy


DirTree Disk Navigator 

(Windows XP)
Free registration code
Screenshots here and here

Computer engineer?
My son's website


getacro.gif (1692 bytes)

Last update
  2004-12-06

(C) 2004
Frank van Dun
Gent, België

 

 

METAJURIDICA

VOORWOORD

Schema

Taken

GRONDBEGRIPPEN

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4

DE MODERNE TIJD

Bijeenkomst 5

Bijeenkomst 6

DE FRANSE REVOLUTIE EN DE 19de EEUW

Bijeenkomst 7

Bijeenkomst 8

Bijeenkomst 9

CRISES EN STAATSGROEI IN HET INTERBELLUM

Bijeenkomst 10

Bijeenkomst 11

APOTHEOSE EN CRISIS VAN DE VERZORGINGSSTAAT

Bijeenkomst 12

Bijeenkomst 13

Bijeenkomst 14

ESSENTIAL HISTORICAL BACKGROUND

Overzicht

Teksten

Het Sociaal Contract

Hobbes: Leviathan

Locke: Verhandeling over het burgerlijk bestuur

Rousseau: Over het maatschappelijk verdrag

Economie

Adam Smith

Jean-Baptiste Say

Frédéric Bastiat

Politieke documenten

DE RECHTEN VAN DE MENS EN VAN DE BURGER

STAATSREGELING VOOR HET BATAAFSCHE VOLK

Ideologie

Groen van Prinsterer

Frédéric Bastiat

Gustave de Molinari

Karl Marx

Ideologie en partijvorming

S. Vissering

Abraham Kuyper

P.J.M. Aalberse

P.J. Troelstra

Ideologie in het Interbellum

Antonio de Oliveira Salazar

Paus Pius XI

J. Albarda e.a.

De Verzorgingsinsstaat

J.M. den Uyl

PARLEMENTAIRE ENQUÊTE

GOEDE BEDOELINGEN, KWADE GEVOLGEN