Dicotylen

Monocotylen

PLANTEN - Dicotylen

Dotterbloem

Caltha palustris

 • Lentebloeier : lengte 20-50 cm

 • Rozet van langesteelde vlezige bladeren

 • Bloem helgeel en tot 5 cm in doorsnede

 • Vaak op kwelplekken, sterk teruggedrongen tot slootranden

 • De stralende bloemen verschijnen in het vroege voorjaar samen met het blad

 • Groeit op natte plaatsen

DotterbloemDotterbloem in een weide in de Bourgoyen, Gent

Planten  Terug naar vorige pagina  

Moerasvergeet-me-nietje

 

 • Voorzomer- en zomerbloeier, lengte 15-40 cm

 • Kruipende wortelstok en bovengrondse uitlopers

 • Bloemen blauw, zelden ook wit en in doorsnede meestal >0,5 cm

Moerasvergeet-me-nietje

Planten Terug naar vorige pagina

Koekoeksbloem

Lychnis flos-cuculi

 • Bloeit mei tot juli, lengte 30-80 cm

 • Bloemen vleesrood of roze; in groepjes bij elkaar in losse trossen

 • Groeit op natte en moerassige weiden, langs oevers, sloten en greppels

Echte koekoeksbloem

Planten Terug naar vorige pagina

Watermunt

Mentha aguatica

 • Bloeit van juli tot oktober, 30-100 cm hoog

 • Lilakleurige bloemen boven aan de stengel is een bolvormige aar

 • Sterk geurende waterplant

 • Groeit in riet en blauwgraslanden, in moerassen en bossen, aan de oevers van sloten en rivieren en in natte duinvalleien


Planten Terug naar vorige pagina 

Engelwortel

Angelica sylvestris

 • Bloeitijd : juli - september

 • Groot, krachtig, bossig, 100-200 cm groot

 • Bloemen zijn zuiverwit of lichtroze in kogelvormige deelschermen.

 • Brede, gedeelde, lichtgroene bladeren onderaan

 • Komt voor op natte weiden, drassige gronden en  aan oevers

FOTO

Planten  Terug naar vorige pagina  

Moerasspirea

Filipendula ulmaria

 • Groot, krachtig, struikachtig, 50-150 cm hoog

 • Bloeit in juni-augustus

 • Bloemen geelachtig-wit, zeer bloemenrijke onregelmatig vertakte bloeiwijze

 • Groeit op natte en moerassige weiden

FOTO

Planten Terug naar vorige pagina 

Adderwortel

Polygonum bistorta

 • Middelgroot, krachtig, vaak in kussens, 30-80 cm hoog

 • Bloeitijd : mei - augustus

 • Bloemen zijn zeer klein, roodachtig-wit en talrijk in dichte lange aren

 • Groeit op vochtige weiden, en is zeer karakteristiek voor vochtige weiden

FOTO

Planten Terug naar vorige pagina  

Valeriaan

Valeriana procurrens

 • Wordt soms tot 2m hoog
 •  

FOTO

Planten Terug naar vorige pagina

Witte klaver

Trifolium repens

 • Kleine dichte zoden vormend, 15-40 cm hoog

 • Bloeitijd : mei - september

 • Bloemen zijn zuiverwit en opstaand

 • Stengel is liggend en kruipend

 • Peulvormige vrucht

 • Komt voor op hooiweiden, bemeste weiden, gazons, en langs akkers en wegen

FOTO

Planten Terug naar vorige pagina

Kruipende boterbloem

Ranunculus repens

 • Middelgroot, meestal in grotere groepen, 30-100 cm hoog

 • Bloeitijd : mei-juli; september-oktober

 • Bloemen zijn goudgeel, apart op ronde, niet-gegroefde stelen.

 • Komt voor op bemeste weiden, zeer algemeen voorkomend

Planten Terug naar vorige pagina

Scherpeboterbloem

Ranunculus acris

 • Klein, meestal zodevormend, of alleenstaand, 10-40 cm hoog

 • Bloeitijd :  mei - augustus

 • Bloemen zijn glanzend goudgeel, apart op duidelijk gegroefde stengels

 • Lange uitlopers die bij de bladaanhecting wortelen zijn kenmerkend

 • Komt voor op vochtige weiden, op hooiweiden, begraasde weiden en ook op tuinen en akkers, zeer algemeen voorkomend

FOTO

Planten Terug naar vorige pagina

Pinksterbloem

Cardamine pratensis

 • Klein tot middelgroot, slank, meestal in groepen, 15-40 cm hoog

 • Bloeitijd: april - juni

 • Bloemen per standplaats wisselend, bleekroze tot licht-lila, soms ook zuiverwit, staan in enkele losse trossen

 • Grondstandige, rondachtig geveerde rozetblaadjes en de smal-lijnvormige, geveerde stengelblaadjes zijn kenmerkend

 • Komt voor op bemeste weiden, natte en moerassige weiden, ook tussen zeggevegetaties en  in licht loofbos

De Pinksterbloem
De Pinksterbloem

Planten Terug naar vorige pagina

PLANTEN - Monocotylen

Rietgras

Phalaris arundinacea

 • Groeit op rivierenoevers, laag gelegen weilanden, verdaagt overstroming
 • 0,6-2.2 m hoog
 • Bloeit in mei-juni
 • Slechte voederwaarde

Planten Terug naar vorige pagina

Pitrus

Juncus effusus

 • 30-100 cm hoog, 

 • Bladeren zijn rond, en stengel en schutblad zien er hetzelfde uit, zijdelingse bloeiwijze is pluimvorming en nogal los

 • Komen voor op natte weilanden en in licht bossen

 • Slechte voederwaarde

FOTO

Planten Terug naar vorige pagina

Biezeknoppen

Juncus conglomeratus

 • Slechte voederwaarde

FOTO

Planten Terug naar vorige pagina

Smele

Deschampsia cespitosa

 • Bladeren hebben snijdend scherpe randen

 • Kleine aartjes op breed uitstaande pluim zijn wit, geen en bruinviolet gevlekt

 • Komt voor op vochtige tot natte weiden en bossen en valt op door zijn grove, bultige pollen

 • Slechte voederwaarde

FOTO

Planten Terug naar vorige pagina

Engels raaigras

Lolium perenne

 • Komt voor in hooilanden, weiden en gazons, het belangrijkste weidegras bij ons

 • Bloeitijd : mei - oktober

 • De vlakke aartjes zitten aan twee kanten om de as vast, een goed kenmerk

 • Zeer hoge voederwaarde

Planten Terug naar vorige pagina

Ruw beemdgras

Poa trivialis

 • Zeer hoge voederwaarde, en wordt graag gegeten
 • Komt voor in hooi en weiland
 • Fijne grassensoort in de onderlaag van de grasmat
 • Bloeit vroeg in het seizoen

FOTO

Planten Terug naar vorige pagina

Kamgras

Cynosurus cristatus

 • Aarvormige pluim, die voor en na de bloei de aartjes aan één kant draagt

 • Groeit op dichte bodems goed en is vooral op weilanden vaak overheersend

 • Heeft een redelijke landbouwkundige waarde

 • Indiceert matige bemesting

Kamgras

Planten Terug naar vorige pagina

Reukgras

Anthoxanthum odoratum

 • Reukgras is een van de vroegstbloeiende grassen, reeds van in april-mei

 • Pluim is tijdens de bloei los en open, daarna smal samengetrokken

 • Sterke cumarinegeur

 • Groeit op weiden, bermen en langs wegen, zelfs in lichte bossen

 • Landbouwkundig minderwaardig

Planten Terug naar vorige pagina

Italiaans raaigras

Lolium multiflorum

 • 30-120cm hoog
 • Hoog productief gras
 • 1 of 2-jarig, tijdelijk grasland
 • Komt nauwelijks voor in permanente graslanden

FOTO

Planten Terug naar vorige pagina

Witbol

 

 • Vooral in hooilanden
 • Paarse pluim, sterk behaard
 • Niet smakelijk, pollen blijven over
 • Bij maaien grote massa, lage voederwaarde

Planten Terug naar vorige pagina

Bronnen : Geert Hüsstege, Wilde Planten in Kleur, 1988, Uitgeverij M&P, Weert
                  Bruno Kremer, Weidebloemen, 1993, Thieme, Baarn
                  Aichele & Schwegler, Thieme's Plantengids, 1979, Thieme, Zutphen

Foto's : Bart Peirs & Jeroen Debruyne